Skip to main content
Khi nhận lãnh lửa của Chúa Thánh Thần, bạn sẵn sàng làm cho lửa ấy bừng cháy lên một thế giới của lửa (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Cần Trang Bị Những Gì Để Làm Việc Truyền Giáo?

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 6:7-13

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng để loan báo về sự ngự đến của nước Thiên Chúa. Tôi muốn nói một vài điều về việc đón nhận sứ mạng và được trang bị cho sứ mạng.

Bạn cần gì cho sứ mạng? Bạn cần một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa như là trọng tâm tuyệt đối của đời sống nơi bạn. Tắt một lời, bạn đòi hỏi những ơn ban thiêng liêng của lòng đạo đức  và sự kính sợ Thiên Chúa. Tôi nhận thấy rằng những từ ngữ này có thể nghe có vẻ như khờ khạo và khắt khe, nhưng chúng thật sự lại đại diện cho một điều gì đó rất mạnh mẽ và thiết yếu.

Bạn cần kính sợ Thiên Chúa, vốn không có nghĩa là bạn sợ Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là không có gì đối với bạn quan trọng hơn Thiên Chúa, rằng mọi sự trong đời sống của bạn đặt trọng tâm quanh đó và là phụ so với tình yêu của bạn dành cho Thiên Chúa. Và những yêu cầu trang bị của bạn cũng cần đến lòng đạo đức. Điều đó có nghĩa là bạn cần tôn vinh Thiên Chúa trên hết mọi sự khác, rằng bạn chỉ tôn thờ một mình Người mà thôi. Những ơn ban thiêng liêng này sẽ giúp bạn tìm thấy sự quân bình thật sự; chúng sẽ giúp bạn biết cuộc đời của bạn là về điều gì.

Được trang bị với những ơn ban này, bạn đã sẵn sàng cho sứ mạng. Khi nhận lãnh lửa của Chúa Thánh Thần, bạn sẵn sàng làm cho lửa ấy bừng cháy lên một thế giới của lửa.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)