Skip to main content
Chúa Giêsu trong phim "Son of God" (20th Century Fox)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúa Giêsu Kiện Toàn Điều Gì?

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 5:17-19

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay của chúng ta, Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài không coi thường Lề Luật và các Ngôn Sứ, mà chu toàn chúng. Chính Chúa Giêsu là một người Do Thái giữ luật, và các chủ đề và hình ảnh của Kinh Thánh là thiết yếu đối với Ngài.

Nhưng Ngài sẽ chu toàn cái gì? Thần học gia Tin Lành N.T. Wright đã chỉ ra rằng Cựu Ước nhất định là một bản giao hưởng chưa hoàn chỉnh, một vở kịch không có đỉnh điểm. Đó chính là một việc nói về một niềm hy vọng, một giấc mơ, một lòng khao khát – nhưng lại không có một sự nhận biết về niềm hy vọng ấy, không có một sự thỏa mãn cho khát khao ấy.

Israel biết chính họ là một dân với một sứ mạng rõ ràng là trở nên thánh và do đó làm cho thế giới này nên thánh. Nhưng thay vào đó, Israel lại rơi vào những tội lỗi lớn lào ngày càng lớn lao hơn, và thay vì là một chất xúc tác cho sự hoán cải của thế giới, thì thế giới vẫn liên tục đè bẹp và làm cho Israel ra nô lệ.

Và rồi Chúa Giêsu đến, Ngài trở thánh, theo một cách ngoài mong đợi nhất, sự chu toàn của giấc mơ ấy. Ngay từ khởi đầu sứ vụ của Ngài, Chúa Giêsu đã ảnh hưởng đến sự qui tụ của các chi tộc Israel qua sự hoán cải và tha thứ tội lỗi.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)