Skip to main content
Ngài đã tìm cách để vượt thắng và phơi bày tình trạng xảo trá (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúa Giêsu Vạch Trần Tình Trạng Giả Hình

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 7:1-13

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phơi bày tình trạng giả hình của người Pha-ri-sêu là những người áp đặt cách giải thích Lề Luật của họ trên người dân Israel. Hãy nhớ rằng những người Kitô Hữu đầu tiên và tác giả của các văn bản Kitô Giáo đầu tiên tất cả đều là người Do Thái, hoặc ít nhất là người được đào tạo bởi một hệ tư tưởng Do Thái. Họ đã tạo nên cảm thức về Chúa Giêsu theo nghĩa của điều đã là, đối với họ, Kinh Thánh.

Chính Chúa Giêsu là một người Do Thái tuân thủ, và các chủ đề và hình ảnh của Kinh Thánh là một yếu tố đối với Ngài. Ngài tự trình bày Ngài là Đấng không coi thường Lề Luật và các Ngôn Sứ mà chỉ kiện toàn chúng.

Tất cả những tranh cãi mang tính xã hội và tôn giáo đã gây chia rẽ Israel cách hiệu quả, Ngài đã tìm cách để vượt thắng và phơi bày tình trạng xảo trá. Ngài đi đến với hết mọi người: giàu cũng như nghèo, khỏe mạnh cũng như đau yếu, thánh nhân cũng như tội nhân. Và Ngài mặc lấy sự vâng phục của Israel: “Ta đến để thi hành ý muốn của Đấng sai Ta”. “Lương thực của Ta là thi hành ý muốn của Chúa Cha”.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)