Skip to main content
Tại sao một số đáp trả và một số lại không? Chúng ta không biết, nhưng điều đó sau cùng tùy thuộc vào Thiên Chúa (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúng Ta Đừng Quan Tâm Ai Nghe hay Ai Không Nghe

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 2:23-28

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta nhìn nhận Ngài là Chúa. Việc nhìn nhận Quyền Làm Chúa của Chúa Giêsu có nghĩa là đời bạn phải thay đổi. Đối với nhiều người thì đây là tin mừng. Nhưng đối với người khác, thì đây là một mối đe dọa khủng khiếp. Nếu Chúa Giêsu là Chúa, thì cái tôi của tôi không thể là Chúa. Tôn giáo của tôi không thể là Chúa. Đất nước tôi, những niềm xác tín của tôi, và nền văn hóa của tôi không thể là Chúa.

Sự phục sinh là dấu chỉ rõ ràng nhất về quyền làm Chúa của Chúa Giêsu. Đây là lý do vì sao mà thông điệp Phục Sinh bị tấn công, bị coi thường, hoặc giải thích khác đi. Tác giả của Sách Tông Đồ Công Vụ nói về “việc lạm dụng bạo lực” hướng về phía Phaolô. Tôi đã có nói một chút về vấn đề này trên diễn đàn Youtube của tôi. Chúng ta tất cả đều mong đợi điều này, khi việc loan báo của chúng ta là can đảm.

Điều này làm tỏ lộ mầu nhiệm lớn lao: tất cả chúng ta đều được mời gọi để loan báo Tin Mừng cho mọi người, nhưng không phải mọi người đều sẽ lắng nghe. Một khi chúng ta đã hoàn tất việc của mình, thì chúng ta cần phải tiếp tục chứ không được ám ảnh về việc ai sẽ không lắng nghe. Tại sao một số đáp trả và một số lại không? Chúng ta không biết, nhưng điều đó sau cùng tùy thuộc vào Thiên Chúa.

ĐGM Robert Barron Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)