Skip to main content
Khi có ai đó đến nói sự thật cho chúng ta, thì chúng ta sẽ nghĩ họ bị điên và nguy hiểm (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Khi Bạn Nói Sự Thật?

Bài Đọc Tin Mừng Lc 4:24-30

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay triển khai một chủ đề không dễ chịu gì. Bài Tin Mừng nói cho chúng ta biết người dân Thánh Nazareth khước từ Chúa Giêsu thế nào. Người có niềm tin tôn giáo đúng đắn, người sống theo tinh thần, sẽ là những người hầu như luôn bị chống đối. Luận lý phía sau điều này thì đơn giản và không thể trả lời được: chúng ta đang sống trong một thế giới lầm lạc, một thế giới bị đảo lộn; do đó, khi có ai đó đến nói sự thật cho chúng ta, thì chúng ta sẽ nghĩ họ bị điên và nguy hiểm.

Hãy suy nghĩ một chút về điều sẽ xảy ra với bạn nếu bạn liên tục và công khai nói Lời của Thiên Chúa cho nền văn hóa của chúng ta. Nếu bạn lên tiếng nói về nạn phá thai, an tử, trợ tử, nạn buôn người, chủ nghĩa vật chất hư vong, và chủ nghĩa tục hóa mang tính ý thức hệ, chuyện gì sẽ xảy ra cho bạn? Nếu bạn trình bày, một cách dõng dạc, với đầy đủ giáo huấn về thiêng liêng, luân lý và xã hội của Giáo Hội Công Giáo, thì người ta sẽ làm gì bạn? Hãy tin tôi, họ sẽ quẳng bạn vào một phiên bản bồn chứa của Jeremiah.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)