Skip to main content
Thiên Chúa và thế giới đã hòa quyện vào nhau (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Còn Tin Nào Hay Hơn Chăng?

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 2:18-22

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay người ta hỏi Chúa Giêsu tại sao Ngài lại không khích lệ việc ăn chay cho các môn đệ của Ngài. Câu trả lời của Chúa Giêsu thật tuyệt vời: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không?” (Đó là một phong cách chính hiệu người Do Thái, bằng cách trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác).

Hình ảnh tuyệt vời về bữa tiệc cưới này xuất hiện thường xuyên trong Tân Ước, rõ ràng nhất là trong trình thuật tiệc cưới Cana. Và bữa tiệc này lặp lại theo Truyền Thống. Chúa Giêsu bữa tiệc cưới của thiên đàng và trái đất, cuộc hôn nhân giữa thần tính và nhân tính; Ngài là chàng rể và Giáo Hội là hiền thê. Ở nơi Ngài, thì sự hiệp nhất gần gũi nhất đạt được giữa Thiên Chúa và thế giới.

Bạn có thể hình dung người ta ăn chay trong một bữa tiệc cưới không? Bạn có thể hình dung đi vào trong một phòng trang trọng với các thực khách bạn hữu của mình và được phục vụ nước và bánh mì không? Điều đó thật ngớ ngẩn! Vì thế Chúa Giêsu nói: “Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được”. Dấu ấn của sự thể hiện Kitô Giáo là niềm vui. Sự vui mừng. Sự vui sướng. Thiên Chúa và thế giới đã hòa quyện vào nhau. Thế thì còn tin nào hay hơn chăng?

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)