Skip to main content
Thánh Gioan Tẩy Giả (freebibleimages.org)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Đây Là Giờ Đấng Messiah Ngự Trị

Tin Mừng Mát-thêu 11:11-15 

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay khẳng định sự cao cả của Gioan Tẩy Giả. Tôi nghĩ thật công bằng để nói rằng bạn không thể nào thật sự hiểu được Chúa Giêsu mà không hiểu Gioan, vốn rõ ràng là lý do vì sao cả bốn Thánh Sử Tin Mừng đều kể về câu chuyện Gioan Tẩy Giả như là một kiểu khởi đầu cho câu chuyện về Chúa Giêsu.

Gioan không thu hút sự chú ý về phía ông. Thay vào đó, ông giới thiệu bản thân ông như là một sự chuẩn bị, một người tiền hô, một ngôn sứ đang chuẩn bị đường cho Chúa. Ông tóm lược lại thật nhiều lịch sử của dân Israel, nhưng nhấn mạnh rằng lịch sử này là một kết thúc mở, chưa hoàn tất.

Và do đó, thật mạnh mẽ biết bao khi trình thuật được viết khi mà, trong lúc đợi chờ Chúa Giêsu đến để chịu phép rửa, ông đã nói, “Đây Chiên Thiên Chúa”. Không một người Israel thế kỷ đầu nào lại đã bỏ lỡ ý nghĩa của lời ấy: Đây là hy lễ, vốn sẽ tóm lại, hoàn thiện, và làm cho hoàn hảo Đền Thờ. Hơn thế, đây Chiên Vượt Qua, Đấng sẽ tóm lại toàn bộ ý nghĩa của biến cố ấy và đưa nó đến thành toàn.

Và đây là lý do vì sao mà Gioan nói, “Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ đi”. Nói cách khác, đoạn dạo đầu đã hoàn tất; và giờ đây vở đại nhạc kịch sẽ bắt đầu. Công việc chuẩn bị của Israel đã hết, và giờ đây Đấng Messiah sẽ ngự trị.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)