Skip to main content
Chúa Giêsu đang được ông Gioan làm phép rửa tại Sông Jordan (Lds.org)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Đền Thờ Mới Là Ai?

Bạn Thân Mến, vào ngày lễ Chúa Chịu Phép Rửa này, chúng ta hãy suy tư về Gioan Tẩy Giả. Người trẻ Gioan, con của tư tế Dacaria, đã lớn lên và sống ở quanh Đền Thờ, đã quen với các nghi thức của Đền Thờ. Và ông cảm thấy rằng Đấng Messiah thật sự đang ở chân trời. Và vì thế ông quyết định đi ra khỏi Đền Thờ cũ, nhưng ông vẫn tiếp tục hành động như một vị tư tế của Đền Thờ mới.

Ông rửa tội cho người khác. Tại sao lại có nghi thức này? À, tại Đền Thờ Jerusalem, một người hành hương tự thanh tẩy chính mình tại một cái hồ làm phép rửa (Mikvah) trước khi bước vào đền thờ để thực hiện việc hiến tế. Gioan đang hành động như một tư tế, và Dòng Sông Jordan chính là hồ làm phép rửa của ông. Nhưng điều gì – hay đúng hơn là ai – là Đền Thờ mới? Chúa Giêsu là Đấng đến từ Nazareth thuộc miền Galilee và đã được Gioan làm phép rửa. Các tầng trời mở ra và Thần Khí, tựa chim bồ câu, đã ngự xuống trên Ngài.

Đây là câu chuyền Đền Thờ. Khi vị thượng tế đã đi vào nơi thánh nhất của mọi sự thánh, thì vị ấy đang đi vào trong cõi thiên đàng. Nơi thánh của mọi nơi thánh là một nơi mà “đền thờ mở ra” và người khiêm tốn có thể bước vào. Vì thế vấn đề ở đây là Chúa Giêsu chính Ngài là đền thánh mới của mọi đền thánh.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)