Skip to main content
Hãy nhớ rằng chính Chúa Giêsu, là hạt giống được gieo. Chúa Giêsu là Ngôi Lời muốn bén rễ ở trong chúng ta (Vanderbilt Divinity Library)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Hãy Để Cho Hạt Giống Được Gieo Sâu Trong Tâm Hồn Bạn

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 4:1-20

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng của chúng ta hôm nay là dụ ngôn người gieo giống và hạt giống. Dụ ngôn này có liên hệ đến sự tăng trưởng và phát triển của nước Thiên Chúa. Chúng ta nghe thấy rằng Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy bên bờ biển và rằng một đám dân rất đông ở quanh Ngài. Đây chính là Chúa Giêsu nói với toàn thế giới.

Rồi Ngài trình bày dụ ngôn người gieo giống: Một người đi gieo giống, và khi ông ta gieo, có hạt rơi trên vệ đường, chim trời ăn mất; có hạt rơi trên sỏi đá, mặt trời thiêu rụi nó; có hạt rơi vào giữa bụi gai, nơi nó bị bóp nghẹt sự sống; và có hạt rơi vào đất tốt, nó sinh hoa trái – có hạt 30, có hạt 60, và có hạt 100.

Hãy nhớ rằng chính Chúa Giêsu, là hạt giống được gieo. Chúa Giêsu là Ngôi Lời muốn bén rễ ở trong chúng ta. Hạt giống được gieo thật xa và rộng, trên tất cả mọi phương thế, nhưng ở nơi bạn, hãy để cho hạt giống được gieo thật sâu, nơi nó không thể bị lấy đi, bị thiêu cháy, hay bị bóp nghẹt.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)