Skip to main content
Chúng ta phải trở nên cách ách trước Chúa Giêsu (cfdiocese.org)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - "Hãy Mang Lấy Ách Của Ta"

Tin Mừng Mát-thêu 11:28-30

Bạn thân mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không mang lại cho chúng ta một lần nữa triết lý của Thiên Chúa. Ngài mang lại cho chúng ta quan điểm từ bên trong nội tại của Ba Ngôi. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần đáp trả trước lời mời gọi đầy thôi thúc của Ngài: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”.

Điều mà mọi người cần là sự nghỉ ngơi, nhưng không theo nghĩa là thư giãn. Nghỉ ngơi ở đây có nghĩa là đạt được niềm vui. Ảo tưởng lớn nhất là niềm vui đến từ việc khỏa lấp cái tôi bằng những thứ của cải. Thực vậy, niềm vui xuất phát từ việc làm rỗng, từ việc hướng cuộc sống của bản thân theo hướng của Thiên Chúa.

Chúng ta cũng tìm thấy trong Bài Tin Mừng hôm nay những lời phi thường này: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta”. Chính Chúa Giêsu mang lấy cái ách mà Ngài nói đến vì Ngài đã mang lấy cái ách trước Chúa Cha, chỉ thực hiện điều mà Ngài thấy Chúa Cha thực hiện. Chúa Giêsu, theo bản tính sâu thẳm nhất của Ngài, là Đấng lắng nghe và vâng phục.

Do đó, điều mà Ngài đang nói là đứng cạnh Ngài, như con bò đứng cạnh con bò khác khi chúng cùng nhau kéo. Cũng như Chúa Giêsu là cái ách trước Chúa Cha, thì chúng ta cũng phải là cái ách trước Ngài, vâng phục Ngài như Ngài vâng phục Chúa Cha.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)