Skip to main content
Hãy tìm kiếm vai trò của mình trong vở kịch của Thiên Chúa (Congerdesign/Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Kịch Bản Của Thiên Chúa, Kịch Bản Của Cái Tôi

Tin Mừng Luca 1:39-45

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay kể về chuyến thăm của Đức Maria đối với bà Elizabeth. Tôi luôn luôn kinh ngạc bởi “sự vội vã” của Mẹ Maria trong câu chuyện Thăm Viếng này. Ngay khi nghe thông điệp từ sứ thần Gabriel có liên quan đến việc thụ thai của Mẹ và của người chị họ Mẹ, thì Mẹ Maria “đã vội vã lên đường đi đến vùng đồi núi Giu-đa” để thăm bà Elizabeth.

Tại sao Mẹ lại ra đi với một tốc độ và mục đích như thế? Vì Mẹ đã thấy được sứ mạng của Mẹ, vai trò của Mẹ trong kịch bản của Thiên Chúa. Ngày nay chúng ta bị thống lĩnh bởi kịch bản của cái tôi trong tất cả sự phân rã và áp dụng của nó. Kịch bản theo cái tôi là một kịch bản mà tôi viết, tôi sản xuất, tôi đạo diễn, và tôi đóng vai trong đó. Chúng ta thấy điều này cách tuyệt đối ở khắp mọi nơi trong nền văn hóa của chúng ta. Tự do chọn lựa chiếm lĩnh vị trí tối thượng: tôi trở thành người mà tôi muốn trở thành.

Kịch bản của Thiên Chúa là một câu chuyện tuyệt vời được Thiên Chúa kể, vở kịch vĩ đại được Thiên Chúa làm đạo diễn. Điều làm cho cuộc sống thật sự tuyệt vời là khám phá ra được vai trò của mình trong đó. Đây rõ ràng là điều đã xảy ra với Mẹ Maria. Mẹ đã thấy vai trò của Mẹ - thực ra, vai trò đỉnh cao – trong vở kịch của Thiên Chúa, và Mẹ muốn hòa cùng với bà Elizabeth, người cũng đã khám phá ra được vai trò của mình trong cùng vở kịch. Giống như Mẹ Maria, chúng ta phải tìm kiếm vị trí của chúng ta trong câu chuyện của Thiên Chúa.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)