Skip to main content
Chúa Giêsu chữa một người phong cùi (Freebibleimages)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Lạy Thầy, Nếu Thầy Muốn!

Tin Mừng Mác-cô 1:40-45

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng của chúng ta hôm nay có liên hệ đến việc Chúa Giêsu chữa một người phong cùi. Bệnh phong cùi làm cho người dân sợ hãi vào thời xưa, cũng như những bệnh lây nhiễm và bí hiểm làm cho người ta lo sợ trong thời hiện đại. Nhưng, hơn cả điều này, bệnh cùi làm cho người ta không sạch và do đó không thể tham dự vào hành động thờ tự. Thật không phải ngẫu nhiên mà người ta cần phải khám bệnh nhân vào thời Israel xưa lại là vị tư tế.

Người đàn ông đã quì gối trước Chúa Giêsu và xin sự chữa lành thì không chỉ là có liên hệ đến tình trạng thể lý của ông; ông là một người dân Israel bị lưu đày khỏi Đền Thờ - và do đó ông cũng là một biểu tượng của hoàn cảnh chung của một Israel bị tan rã, lưu đày, lang bạt. Trong khi chữa lành cho ông, Chúa Giêsu, nói một cách biểu tượng, khi qui tụ hết mọi chi tộc và đưa họ trở về việc thờ phượng một Thiên Chúa thật.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)