Skip to main content
Hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Tin Mừng Luca 1:39-47

Bạn thân mến, hôm nay chúng ta cử hành đại lễ Đức Mẹ Guadalupe. Một Lễ có sau cuộc hiện ra của Đức Maria tại Tepeyac là một trong những chương tuyệt vời nhất trong lịch sử truyền giáo của Kitô Giáo.

Mặc dù các nhà truyền giáo dòng Phanxicô đã làm việc tại Mexico trong vòng 20 năm, thì các vị cũng chỉ tạo được chút tiến triển. Nhưng chỉ trong vòng 10 năm kể từ khi Mẹ Guadalupe hiện ra, thì trên thực tế toàn thể người dân Mexico, 9 triệu người đã một cách mạnh mẽ theo Kitô Giáo. La Morena (Đức Mẹ Guadalupe) đã chứng tỏ là một nhà truyền giáo hiệu năng hơn cả Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, Thánh Patrick, và Thánh Phanxicô Xavier cộng lại! Và với sự đại hoán cải quốc gia, việc thực hành hy tế con người của người Aztec đã chấm dứt. Mẹ đã hoàn tất một cuộc chiến với các thần sa ngã và đã giành được chiến thắng làm thay đổi nền văn hóa cho Thiên Chúa của tình yêu.

Thách đố cho chúng ta ngày hôm nay là những người đang tôn kính Mẹ là cùng tham gia vào cuộc chiến ấy. Chúng ta phải loan báo cho nền văn hóa của chúng ta ngày nay chân lý về Thiên Chúa của Israel, Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa của bất bạo động và tình yêu tha thứ. Và chúng ta nên, giống như La Morena, hãy là những người mang lấy Chúa Giêsu cho một thế giới đang cần Ngài hơn bao giờ hết.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phục Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)