Skip to main content
Chúa Giêsu - Môsê Mới (Waiting For The Word / Flickr)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Môsê Mới Với Trọn Vẹn Thẩm Quyền Trên Lề Luật

Bài Đọc Tin Mừng Mt 5, 20-26

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay của chúng ta trích từ Bài Giảng Trên Núi. Chúa Giêsu đã tự thiết lập Ngài một cách mang tính biểu tượng là Mô-sê mới, đang ban một lề luật trên một ngọn núi. Lời “anh em đã nghe Luật dạy rằng...còn Thầy bảo...” của Ngài đã cho thấy thẩm quyền của Ngài ngay cả trên Kinh Torah.

Để rõ ràng, Lề Luật sẽ không bị bãi bỏ ở đây; nó được củng cố. Lề Luật luôn có ý nghĩa là đưa nhân loại vào trong sự hòa hợp với sự thánh. Ngay khởi đầu, sự hòa hợp này là ở mức khá căn bản. Nhưng giờ đây một Mô-sê rõ ràng đã xuất hiện, thì việc hòa hợp trở nên tuyệt đối, dứt khoát, hoàn chỉnh.

Và vì thế Chúa Giêsu dạy, "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: ‘Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án’. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt”. Giết người là một hành động, nhưng hành động ấy được bén rễ trong một sự lỗi chức năng căn bản hơn: một thái độ căm ghét, một linh hồn hỗn loạn, một sự tiếp nhận lỗi căn bản về thực tại. Để hoàn toàn trở nên giống như Thiên Chúa, thì rõ ràng chúng ta phải loại bỏ những hành động tàn bạo và hận thù; nhưng chúng ta phải đi sâu hơn, loại bỏ những tư tưởng và thái độ tàn bạo và hận thù. Vì Thiên Chúa là tình yêu, hoàn toàn thế.

Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Word on Fire)