Skip to main content
Chúa Giêsu chữa bệnh cho bà mẹ vợ ông Simon (freebibleimages)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Một Ngày Sống Của Chúa Giêsu

Tin Mừng Mc 1:29-39

Bạn Thân Mến, trong Tin Mừng Mác-cô hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu trong hành động. Chúng ta đọc từ phần đầu của chương đầu tiên trong Tin Mừng Mác-cô sẽ mang lại cho chúng ta một kiểu “một ngày sống” của Chúa Giêsu. Và thật sự đó là một ngày sống! Tin Mừng của chúng ta hôm nay mở ra chỉ sau phần xua trừ ma quỷ tại hội đường Capernaum. Sau khi đi vào nhà của ông Simon, Chúa Giêsu chữa bệnh cho mẹ vợ ông Phêrô.

Chú ý là Ngài cầm lấy tay bà và đỡ cho bà đứng lên để bà có thể phục vụ. Vậy thì bệnh tật mang lại điều gì cho chúng ta? Nó thu chúng ta vào quanh bản thân mình. Một khi bà được chữa khỏi, thì mẹ vợ của ông Simon tiếp tục phục vụ, sống vì người khác. Rồi toàn bộ khu làng chạy đến cửa nhà ông. Ngài dành cả một buổi tối để chữa khoảng hàng trăm người với nhiều kiểu đau bệnh khác nhau.

Thánh Mác-cô trình bày Chúa Giêsu là một vị chữa lành, soter, từ này có nghĩa là “người mang lấy lời chào” hay sức khỏe. Ở nơi Ngài, thần tính và nhân tính đi với nhau; ở nơi Ngài, đời sống thần tính và năng quyền thánh là mang tính đột phá. Những ý định thẳm sâu của Thiên Chúa được tỏ lộ - kế hoạch nào mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong nước trời sắp tới thì giờ đây đang được mong đợi trong lịch sử.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)