Skip to main content
Hãy nghĩ một chút về điều đã xảy ra cho bạn khi bạn liên tục và công khai nói về Lời Chúa cho nền văn hóa của chúng ta (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Nếu Bạn Lên Tiếng Vì Tin Mừng, Thì Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra?

Tin Mừng Mác-cô 6:1-6

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay triển khai một chủ đề thật không dễ chịu chút nào. Tin Mừng nói về việc người dân Nazareth khước từ Chúa Giêsu thế nào. Chính xác là người có niềm tin tôn giáo, chính xác là người có đời sống thiêng liêng, sẽ luôn luôn là những người bị chống đối. Luận lý đứng phía sau điều này thật đơn giản nhưng không thể trả lời: chúng ta đang sống trong một thế giới đang đi lầm đường, một thế giới bị đảo ngược; do đó, khi có người đến nói sự thật với chúng ta, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng họ bị điên và nguy hiểm.

Hãy nghĩ một chút về điều đã xảy ra cho bạn khi bạn liên tục và công khai nói về Lời Chúa cho nền văn hóa của chúng ta. Nếu bạn lên tiếng chống lại phá thai, an tử, trợ tử, nạn buôn người, chủ nghĩa duy vật vô độ, và chủ nghĩa thế tục mang tính ý thức hệ, thì điều gì sẽ xảy ra cho bạn? Nếu bạn trình bày, theo một cách trọn vẹn, toàn bộ giáo huấn về thiêng liêng, luân lý và xã hội của Giáo Hội Công Giáo, thì người ta sẽ làm gì với bạn? Bài Tin Mừng hôm nay sẽ mang lại một câu trả lời.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)