Skip to main content
Cho và nhận (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Nếu Bạn Muốn Hạnh Phúc

Bài Đọc Tin Mừng Luca 6:36-38

Bạn thân mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ”.

Lòng thương xót hay lòng thương cảm (chesed trong tiếng Híp-ri của Cựu Ước) là nét đặc thù khác biệt nhất của Thiên Chúa. Thánh Augustine đã nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta, về bản chất rất nền tảng của mình, thì thuộc về Thiên Chúa. Nhưng vì Thiên Chúa là nhân từ, nên “có” Thiên Chúa thì tương đương với việc thực thi lòng nhân từ, nhân từ với chính bản thân chúng ta.

Và chú ý đến điều kế tiếp Chúa Giêsu nói: “Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con”. Theo như “vật lý” về trật tự thiêng liêng, người ta càng kín múc sự sống thánh, thì người ta càng nhận được sự sống ấy, rõ ràng là vì đó là một quà tặng và hoàn toàn vô biên. Sự sống của Thiên Chúa là, như nó là, ở trong tình trạng chuyển động: khi bạn nhận lãnh sự sống ấy như một quà tặng, thì bạn phải cho đi, bởi vì nó không chỉ tồn tại trong hình thức quà tặng, và rồi bạn sẽ tìm thấy nhiều hơn nữa sự sống ấy đang ngập tràn trong tâm hồn bạn.

Nếu bạn muốn hạnh phúc, thì Chúa Giêsu nói, tình yêu thánh này, lòng nhân từ này của Thiên Chúa, phải là trung tâm trong đời sống của bạn; nó phải là khởi đầu của bạn, đoạn giữa của bạn, và chung cục của bạn.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)