Skip to main content
Phép lạ hóa bánh ra nhiều (crossroadsinitiative)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Những Hành Động Của Thiên Chúa

Tin Mừng Mát-thêu 15:29-37

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay kể về chuyện Chúa Giêsu nuôi 4,000 người ăn bằng 7 chiếc bánh và vài con cá.

Quá nhiều các nhà thần học đương thời và các nhà chú giải Kinh Thánh nỗ lực để giải thích các phép là của Chúa Giêsu theo nghĩa các biểu tượng thiêng liêng. Có lẽ, đáng chú ý nhất, nhiều nhà giảng thuyết đã nỗ lực giải thích việc hóa bánh và cá ra nhiều là một “phép lạ” của lòng bác ái, với mọi người chia sẻ một chút thứ mà mình có.

Nhưng tôi nghĩ thật khó để chối bỏ là các Kitô Hữu đầu tiên đã thật sự yêu thích các phép lạ của Chúa Giêsu, và rằng họ không thấy những phép lạ ấy chỉ thuần túy là những biểu tượng về mặt nghĩa đen! Các Kitô Hữu này thấy các phép lạ vì chúng thật sự như chúng là: những hành động của Thiên Chúa, đi vào trong thế giới.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)