Skip to main content
Ngôi mộ phục sinh (mi100)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Phục Sinh Thật Sự Là Về Điều Gì?

Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Bài Đọc: Mát-thêu 28:8-15

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, Bà Maria Magdalene và một bà Maria khác đã gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Tôi biết rằng tôi thường nói về chủ đề này, nhưng tôi làm thế chỉ vì Kinh Thánh liên tục viết về chủ đề này – và cũng vì nền văn hóa có xu hướng là quá lãng quên điểm này. Tôi đang nói về ý nghĩa của Phục Sinh. Nhiều người đồng ý với ông David Cameron, cựu Thủ Tướng Anh, một người đã từng nói rằng thông điệp Phục Sinh là “sự tử tế, lòng thương cảm, làm việc chăm chỉ và trách nhiệm”.

Giờ xin đừng hiểu sai ý tôi: Tôi ủng hộ tất cả những điểm này. Nhưng và cũng thế, tôi đoán, bất cứ một người có gốc nào từ bất cứ nền tảng tôn giáo hay không có nền tảng tôn giáo. Các Phật Tử, Hồi Giáo, Ấn Giáo, Do Thái Giáo, hay những người vô thần và theo thuyết ngộ đạo có đầu óc quân bình nào đều đồng ý về những giá trị này.

Không một điều nào trong điều này đang đi đến bất cứ nơi nào gần trọng tâm về ý nghĩa của Phục Sinh thật sự là gì. Điều mà Mùa Phục Sinh có ý nói đến là Chúa Giêsu Nazareth, Đấng đã loan báo trong suốt thời kỳ sống công khai đang nói và hành động ở nơi con người thuộc về Thiên Chúa, và Đấng đã bị phạt cách tàn bạo cho đến chết bởi những tay lý hình Rôma, đã sống lại về thân xác từ cõi chết. Đó là điều mà Phục Sinh thật sự nói đến.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)