Skip to main content
"Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc" (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Quyền Sở Hữu Khác Với Quyền Sử Dụng

Bài Đọc Tin Mừng Luca 16:19-31

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào dụ ngôn người phú hộ và ông La-da-rô. Người phú hộ “vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình”, trong khi nằm ở của nhà ông là một người nghèo tên là La-da-rô, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy”.

Thiên Chúa không vui với kiểu bất bình đẳng kinh tế này, và Ngài bừng cháy ngọn lửa ước mong làm cho mọi sự đúng trở lại. Chủ đề này trải dài khắp Thánh Kinh và đi vào trong truyền thống Kitô Hữu, và nó vang vọng liên tục qua các thế kỷ. Ngay cả khi chủ đề này khiến chúng ta khó chịu – và Thiên Chúa biết nó thật sự làm chúng ta khó chịu, đặc biệt là những người đang sống trong một xã hội giàu sang nhất trong thế giới – và chúng ta không thể né tránh chủ đề này vì nó có ở khắp nơi trong Kinh Thánh.

Thánh Thomas Aquinas nói, “Chúng ta phải phân biệt giữa việc làm chủ và việc sử dụng tài sản riêng”. Chúng ta có quyền sở hữu, qua việc làm vất vả của chúng ta, qua việc thừa kế của chúng ta. Đủ công bằng. Nhưng khi liên quan đến việc sử dụng mọi thứ - cách chúng ta sử dụng chúng, lý do chúng ta sử dụng chúng – do đó, Thánh Thomas nói, chúng ta phải luôn trước hết quan tâm đến thiện ích chung chứ không phải lợi ích của riêng chúng ta. Điều này đặc biệt bao gồm cả La-da-rô đang ở ngoài cửa của chúng ta: những người đang đau khổ và đang cần giúp đỡ nhất.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)