Skip to main content
“Những người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc, nhưng người bệnh thì cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi” (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Ta Đến Để Tìm Kiếm Tội Nhân

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 2:13-17

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay kể lại Chúa Giêsu dùng bữa với ông Mát-thêu và bạn hữu ông sau khi Ngài gọi ông làm môn đệ của Ngài. Điều quan trọng đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện là mời gọi Mát-thêu đi vào sự thân mật với Ngài, thoải mái quanh bàn ăn với bạn hữu.

Trong trình thuật này, những người Pha-ri-sêu thấy sự gần gũi của ông Mát-thêu với Chúa Giêsu và họ đã nhận định, “Tại sao thầy của các ông lại ăn uống với phường thu thuế và quân tội lỗi?” Hãy chú ý là điều chưa bao giờ xảy ra với họ là sự ảnh hưởng xuất phát từ Chúa Giêsu đến người tội lỗi hơn là từ người tội lỗi đến với Chúa Giêsu.

Và rồi đến lời nhận định tuyệt vời của Chúa Giêsu: “Những người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc, nhưng người bệnh thì cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi”. Ngài xác nhận rằng ông Mát-thêu và bạn hữu ông là tội nhân. Ngài không ở trong tình trạng “dễ dãi” tối thiểu đối với tội lỗi. Nhưng Ngài đến để rõ ràng đưa những người này đi vào sự thân mật với Ngài.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)