Skip to main content
Ta Là Đấng Ta Là (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Ta Là Đấng Ta Là!

Bài Đọc Tin Mừng Gioan 8:51-59

Bạn thân mến, hôm nay Chúa Giêsu tự nói về chính Ngài là “TA LÀ”, danh mà Thiên Chúa mạc khải cho ông Mô-sê. Vì thế, chúng ta hãy suy tư về cảnh tượng này từ Sách Sáng Thế. Khi đang chăn dắt đàn cừu ở một ngọn đồi ở vùng quê, ông Mô-sê thấy một cảnh tượng lạ. Có một thiên thần của Chúa hiện ra với ông trong lửa, bốc cháy từ bụi gai. Thiên Chúa thấy ông và gọi tên ông: “Mô-sê, Mô-sê. Ta là Thiên Chúa của tổ phụ ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Gia-cóp”. Đây là một Thiên Chúa rất thân quen, Đấng biết các tổ phụ của ông Mô-sê.

Ông Mô-sê can đảm hỏi, “Nếu người dân Israel hỏi con, ‘tên Ngài là gì?’ thì con phải nói gì với họ?” “Thiên Chúa trả lời, ‘Ta là Đấng Ta Là’”. Điều này nghĩa là gì? Thiên Chúa đang nói, về bản chất, “Ta không thể bị định nghĩa, mô tả, hay bị làm cho giới hạn. Ta không phải là một hữu thể, nhưng thay vào đó là một hành động là tự thân nó là thế”.

“Đây là điều mà ngươi sẽ nói với dân Israel: TA LÀ được sai đến với ngươi”. Hành động thuần túy của sự là chính nó trong bản chất, và nó không thể bị kiểm soát. Chỉ có thể được đầu hàng trong đức tin. Những người nghe của Chúa Giêsu thấy lạ lùng và choáng thế nào khi thấy điều đó khi Chúa Giêsu chọn danh xưng này cho chính Ngài!

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)