Skip to main content
Trái tim là cốt tủy của bản thân chúng ta (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Tâm Hồn Chúng Ta Có Đang Quá Chai Đá?

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 7:14-23

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu giải thích rằng hành vi tội lỗi xuất phát từ con tim chúng ta. Quá thường là Kinh Thánh nói về “con tim”. Qua điều đó Kinh Thánh có ý muốn nói đến cốt lõi của bản thân, trung tâm thẳm sâu nhất của con người chúng ta là, nơi ấy là nơi mà các tư tưởng và hành động của chúng ta xuất phát. Thiên Chúa muốn thâm nhập vào trái tim ấy, để Ngài là trung tâm của linh hồn chúng ta.

Nhưng có điều gì đó đen tối khủng khiếp trong tâm hồn con người. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, nhưng hình ảnh ấy có thể trở nên bị biến dạng bởi tội lỗi mà thật khó để nhận ra. Niềm tin của chúng ta dạy rõ ràng rằng sự thật khủng khiếp của sự sa ngã, và chúng ta thấy chứng cứ của điều đó trong mầu nhiệm tội lỗi, vốn không thể phớt lờ được, hoặc coi thường được, cũng không thể lý luận. Chúng ta đều có khả năng về các hành động đen tối và sự dữ. Tôi không hoàn hảo và các bạn cũng thế.

Tâm hồn chúng ta đã trở nên chai đá, đến mức Thiên Chúa không thể bước vào chưa? Có một sự kháng cự sâu thẳm nào trong chúng ta đối với ân sủng không?

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)