Skip to main content
Hãy tha thứ để nhận được sự tha thứ (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 18:21-35

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay mang lại cho chúng ta dụ ngôn về người đầy tớ không tha thứ, một dụ ngôn làm tỏ lộ một điều là cội rễ của sự không biết tha thứ của chúng ta.

Theo nghĩa thẳm sâu nhất, thì chúng ta không thuộc về chính mình. Mọi sự chúng ta có và tất cả mọi sự chúng ta là đều xuất phát từ Thiên Chúa. Chúng ta được tạo dựng nên, với tất cả tài năng của chúng ta là, để phục vụ cho các mục đích của Thiên Chúa. Sự sống rất cao quí của chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa, nhưng cả sự tha thứ cho các tội lỗi của chúng ta cũng xuất phát từ Ngài. Chẳng ngang qua công trạng nào của chúng ta, Đức Kitô đã chết vì tội lỗi của chúng ta và mang lại cho chúng ta lòng thương xót thánh. Kết quả sau cùng là điều này: sẽ chẳng có gì đặc biệt ổn định về bản thân cả, chẳng có gì mà bản thân có thể tuyên bố là của nó cả. Tất cả mọi điều nó có đều được nhận lãnh như một quà tặng.

À, sự không thể tha thứ xuất phát từ một điểm: cảm thức sai về bản ngã. Nếu đời tôi thuộc về tôi, thì tôi sẽ gắn liền với sự thù hận, giận dữ, và sự tự công chính khi phẩm giá của tôi đã bị lấn loát. Nhưng khi chúng ta nhận biết rằng cuộc đời của chúng ta thì không phải là về chúng ta – khi chúng ta biết đặt sự tha thứ của chúng ta cho người khác vào mối tương quan với sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta – thì chúng ta sẽ thấy rằng sự tha thứ thật là có thể.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)