Skip to main content
Cảnh Giáng Sinh (Gerald/Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Thảm Họa Đối Với Thánh Giuse Lại Đầy Ý Nghĩa Đối Với Thiên Chúa

Tin Mừng Mát-thêu 1:18-25

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào hình tượng đầy cuốn hút của Thánh Giuse. Thánh Giuse là một trong những vị thánh được yêu kính nhất, xuất hiện trong biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật và quan trọng trong đời sống tôn kính của nhiều người.

Chúng ta gần như chả biết gì về Ngài, nhưng những chủ đề thiêng liêng mạnh mẽ nhất thì lại nói về Thánh Giuse. Ngài đã trở thành hôn phu của Mẹ Maria và sự hiệp nhất này đã được Thiên Chúa chúc phúc. Và rồi Ngài thấy rằng hiền thê của Ngài có thai.

Đây có lẽ là điểm bùng nổ cảm xúc nhất đối với Ngài. Và, ở mức độ sâu hơn, đó là một cuộc khủng hoảng thiêng liêng. Thiên Chúa muốn Ngài làm gì? Rồi một sứ thần hiện ra với Ngài trong một giấc mơ và nói với Ngài, “Hỡi Giuse, con Vua Đa-vít, đừng sợ đón Maria về nhà làm vợ mình, về nhà mình”. Vào lúc ấy, Ngài nhận ra những biến cố đầy khó hiểu này là một phần của một kế hoạch lớn lao hơn nhiều của Thiên Chúa. Điều dường như là một thảm họa từ cách tiếp cận của Ngài lại đầy ý nghĩa trong cách tiếp cận của Thiên Chúa.

Thánh Giuse sẵn sàng hợp tác với kế hoạch thánh, mặc dù Ngài chả biết những khúc quanh hay mục đích sâu thẳm nhất của kế hoạch này. Giống như Mẹ Maria trong Buổi Truyền Tin, Thánh Giuse đã phó thác và để cho bản thân mình được dẫn dắt.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)