Skip to main content
Bức tranh Trên Đường Đa-mát của Caravaggio

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 16:15-18

Bạn Thân Mến, hôm nay chúng ta suy tư về ý nghĩa của sự hoán cải của Thánh Phaolô. Cuộc gặp gỡ của Thánh Phaolô trên dường đi Đa-mát là một câu trả lời cho câu hỏi này: khi nào thì Thiên Chúa sẽ qui tụ các quốc gia và qua Israel sẽ thực thi quyền bính của Ngài trên toàn thế giới? Khi Phaolô gặp Chúa Giêsu thì ông nhận ra rằng những lời hứa của Thiên Chúa đã được thành toàn, rằng những mong đợi của các tiên tri đã được đáp ứng – nhưng theo một cách bất ngờ và bất thường nhất.

Ngài biết từ truyền thống của mình rằng Thiên Chúa, qua Israel sẽ giải thoát thế giới khỏi tội lỗi, qui tụ mọi quốc gia, và thiết lập nền hòa bình và công lý ở khắp nơi. Đó là niềm hy vọng. Tầm nhìn bình thường về niềm hy vọng ấy là một điều gì đó giống như một quân đội trả thù và một nhà cầm quyền chính trị như Sa-lô-môn hay Đa-vít, hay một nhà làm luật và lãnh đạo vĩ đại như Mô-sê.

Thánh Phaolô thấy điều gì ở nơi Chúa Giêsu là một người cao trọng hơn Mô-sê, Sa-lô-môn, hay Đa-vít – và người hoàn toàn ngoài mong đợi. Thiên Chúa đang thiết lập công lý của Ngài, trật tự đúng của Ngài, đường lối của Ngài, qua một người tử tội đã chịu đóng đinh và sống lại, và giờ đây trở lại từ cõi chết? Sự tha thứ, lòng thương cảm, bất bạo động, không đi theo đường lối của sự chết? Đây là công lý của Thiên Chúa, và công lý này phán xét hết mọi quyền lực sa ngã và các vương quốc của thế gian này.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)