Skip to main content
Thiên Chúa có toàn quyền trên vũ trụ do Ngài dựng nên (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Thiên Chúa Có Quyền Can Thiệp Vào Vũ Trụ Theo Cách Của Ngài

Tin Mừng Mác-cô 5:1-20

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đã trừ quỷ cho một người thuộc địa hạt Giêrasa. Điều chúng ta thấy ở đây trong phần trình bày rõ ràng này là Chúa Giêsu là một người làm phép lạ.

Các nhà tư tưởng hiện đại có xu hướng dè chừng về chiều kích này. Chẳng hạn, Thomas Jefferson đã thực hiện một lưỡi lam cứa thẳng các trang của các Sách Tin Mừng và cắt bỏ hết mọi sự có liên quan đến siêu nhiên – các phép lạ, các vụ trừ quỷ, và tương tự. Dĩ nhiên, vấn đề là ông đã phải va chạm với một sự hỗn loạn hoàn toàn của Tin Mừng Mác-cô, vốn là một mớ hỗn độn tích cực của những việc thế này.

Người cùng thời với Jefferson, triết gia hiện đại vĩ đại David Hume, đã viết một bài viết có tầm ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với phép lạ. Ông tuyên bố rằng kể từ luật tự nhiên đã được thiết lập, thì các phép lạ, nói theo nghĩa nghiêm túc, là không thể. Ông kết luận, những trình thuật về phép lạ là kết quả của một tư tưởng mù mờ và đầy lòng ao ước của những người thời nguyên sơ ấy.

Nhưng mặc dù Thiên Chúa để cho vũ trụ vận hành theo các nhịp điệu và khuôn mẫu tự nhiên của nó, thì điều gì sẽ ngăn cản Thiên Chúa khỏi việc hình thành nó và ảnh hưởng lên nó đôi khi theo những cách thế đáng chú ý, để nói về mục đích và sự hiện diện của Ngài?

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)