Skip to main content
Vườn nho là của Thiên Chúa, chúng ta là những người làm thuê (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Thiên Chúa Mới Là Chủ Thế Giới Này

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 21, 33-43. 45-46

Bạn Thân Mến, chỉ trước Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Ngài, Chúa Giêsu kể câu chuyện đầy ấn tượng này vốn là Tin Mừng của chúng ta hôm nay. Vườn nho tốt tươi tượng trưng cho Israel, dân được tuyển chọn của Ngài. Nhưng vườn này có thể được mở rộng ra để bao gồm cả thế giới. Chúng ta học được gì từ hình ảnh tuyệt vời này? Rằng Thiên Chúa tạo ra cho con người một nơi mà họ có thể nghỉ ngơi, vui hưởng, làm việc tốt lành.

Chúng ta – dân Israel, Giáo Hội, thế giới – không phải những người chủ của vườn nho này; chúng ta là những gia nhân. Một trong những lầm lạc thiêng liêng căn bản nhất mà chúng ta có thể phạm là nghĩ rằng chúng ta sở hữu thế giới. Chúng ta là những gia nhân, được ủy thác với khả năng trông coi nó, nhưng mọi sự chúng ta có và là thì là vay mượn. Cuộc đời của chúng ta không phải là về chúng ta.

Đức Kitô là sự phán xét của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều chịu sự phán xét của Ngài. Theo cách mà chúng ta giết Ngài, khước từ nghe Ngài, chúng ta đặt tình trạng gia nhân của chúng ta vào sự hỗn loạn. Và vì thế câu hỏi lớn xuất hiện từ bài đọc này: “Tôi đang sử dụng những ơn ban mà Thiên Chúa ban cho tôi cho những mục đích nào? Tiền bạc của tôi? Thời gian của tôi? Tài năng của tôi? Sự sáng tạo của tôi? Các mối quan hệ của tôi?” Tất cả là cho Thiên Chúa, và do đó tất cả dưới sự phán xét của Thiên Chúa.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)