Skip to main content
Thứ Tư Lễ Tro (BethelStPaul)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Thứ Tư Lễ Tro

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 6:1-6. 16-18

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra những việc kỷ luật của việc cầu nguyện, ăn chay, và bố thí. Tôi muốn nói về nguyên tắc Kinh Thánh phía sau việc bố thí. Tôi biết tôi đã trích dẫn cho bạn một số những câu nói gây ngừng thở của các vị thánh và các vị giáo hoàng. Chẳng hạn, Đức Giáo Hoàng Leo XIII nói, “Một khi những nhu cầu cần thiết và sự phù hợp đã gặp nhau, thí số tiền còn lại của bạn sẽ thuộc về người nghèo”. Thánh John Chrysostom nói - và Thánh Ambrose trích lại - “Đối với người có hai chiếc áo trong tủ, thì một chiếc thuộc về người ấy; còn chiếc kia thuộc về người không có áo”. Dĩ nhiên, những ý tưởng này có cội nguồn trong các vị ngôn sứ của kinh thánh, là những vị liên tục chống lại những người thờ ơ với người nghèo.

Lòng thương cảm là chìa khoá cho đạo đức Kitô Giáo, học cách khổ với và cảm với người khác. Chúng ta đang không nói đến triết lý đạo đức trừu tượng của Aristotle, mà hơn thế với một sự minh bạch hơn.

Đây rõ ràng là lý do vì sao hai giới răn trọng nhất lại liên hệ chặt chẽ với nhau: “Yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết linh hồn ngươi...và yêu người thân cận như chính mình”. Trong việc yêu mến Thiên Chúa, bạn cảm được những cảm giác của Thiên Chúa, và Thiên Chúa thương cảm người nghèo và người bị áp bức. Đó là tất cả mọi luận điểm mà một người sống theo Kinh Thánh cần.

ĐGM Robert Barron - Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)