Skip to main content
“Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Tiếng Nói Của Tham Vọng

Bài Đọc Tin Mừng Mt 20, 17-28

Bạn thân mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay mẹ của ông Gia-cô-bê và Gioan thay mặt hai ông xin Chúa Giêsu những vị trí cao về quyền bính trong nước của Ngài. À, có một tiếng nói của tham vọng. Một số người không quan tâm tí nào đến tiền bạc hay quyền lực hay thú vui – nhưng họ lại hết sức mê danh dự. Nhiều người có thể đồng hóa với Gia-cô-bê và Gioan. Họ muốn đi đến những vị trí, họ muốn là những người làm chuyển động và khuấy động xã hội. Có lẽ nhiều người đọc bài suy niệm này đang đầy những cảm xúc này.

Nhưng Chúa Giêsu lại quay lại phía họ để nói: “"Các ngươi không biết điều các ngươi xin”. Thực vậy, Ngài là Vua, và thực vậy Ngài sẽ cai trị Israel, nhưng vươn miệng của Ngài sẽ được làm bằng cây gai, và ngai tòa của Ngài sẽ là công cụ tra tấn của Đế Quốc Rôma.

Và vì thế Ngài nỗ lực làm rõ: “Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Chìa khóa đến chỗ vinh dự trong nước Thiên Chúa là uống chén đắng, sẵn lòng chịu đau khổ vì yêu, hy sinh mạng sống mình như một quà tặng. Hãy nhìn vào đời sống của các vị thánh. Đó không phải là việc làm thỏa mãn cái tôi, nhưng là làm rỗng nó.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)