Skip to main content
Tin là mở ra cho Thiên Chúa (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Tin Nghĩa Là Gì?

Bài Đọc Tin Mừng Mác-cô 2:1-12

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào niềm tin của bốn người đàn ông là những người đưa người bại liệt để được Chúa Giêsu chữa lành. Kinh Thánh thường thúc đẩy chúng ta biết bao để suy niệm về ý nghĩa của niềm tin! Chúng ta có thể nói rằng Kinh Thánh đặt trên niềm tin và vẫn đầy thôi thúc trong mọi khúc quanh bởi tinh thần tín thác.

Niềm tin là một thái độ của sự tín thác vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Niềm tin là sự mở ra cho điều mà Thiên Chúa sẽ mạc khải, thực hiện, và mời gọi. Cần phải rõ ràng là trong việc liên hệ với một Đấng vô biên và toàn năng vốn là Thiên Chúa, thì chúng ta không bao giờ ở trong tầm kiểm soát.

Một trong những lời nói mang tính nền tảng nhất về niềm tin là câu này: cuộc đời của bạn không liên hệ gì đến bạn. Bạn không ở trong tầm kiểm soát. Đây không phải là dự án của bạn. Thay vào đó, bạn là một phần của chương trình vĩ đại của Thiên Chúa. Tin vào điều này ở trong xương tủy của bạn và hành động theo thì cần có niềm tin. Khi chúng ta thực hiện vì tầm nhìn mang tính biến đổi này, thì những điều kỳ diệu sẽ diễn ra, vì chúng ta đã đầu phục “một sức mạnh vốn đang hoạt động trong chúng ta mà có thể làm nhiều hơn cả chúng ta có thể cầu xin hoặc tưởng tượng”. Ngay cả một niềm tin bé xíu cũng tạo ra sự khác biệt phi thường.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)