Skip to main content
Đời sống của bạn đặt trên nền tảng nào? (3dman_eu/Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Toàn Bộ Đời Sống Của Bạn Đặt Trên Nền Tảng Nào?

Tin Mừng Mt 7, 21. 24-27

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay hỏi về cách mà chúng ta áp dụng giáo huấn của Chúa. "Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá”. Đây là điều trọng tâm của giáo huấn: nếu bạn bắt rễ nơi Thiên Chúa, thì bạn có thể đứng vững bất chấp bất cứ thứ gì, rõ ràng là vì bạn có gắn kết với sức mạnh ấy là sức mạnh tạo thành vũ trụ. Bạn sẽ được chúc phúc ở nơi thẳm sâu nhất, và cuối cùng thì chẳng có gì chạm đến bạn.

Nhưng người không lấy lời của Chúa Giêsu làm trọng tâm “thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn". Khi những thử thách không thể tránh khỏi xảy đến, đời sống dựa trên thú vui, tiền của, quyền lực hay danh vọng sẽ tan biến.

Vì thế câu hỏi đặt ra là một câu đơn giản: bạn đứng ở đâu? Điều ấy như thế nào với tâm hồn bạn? Một cách cụ thể, toàn bộ cuộc đời của bạn được đặt trên nền tảng nào?

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)