Skip to main content
Tội lỗi gây chia rẽ chính trong bản thân chúng ta (Bilder_meines_Lebens/Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Tội Lỗi Làm Phân Hóa Chính Con Người Nội Tâm Của Chúng Ta

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu gặp gỡ một người bị quỷ ám tại hội đường Capernaum. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với thần dữ mà Chúa Giêsu đối đầu đang diễn ra tại một nơi thánh, nơi thờ tự là không thú vị gì sao? Và điều gì đã đánh dấu con người này? Mặc dù ông ta là một con người đơn nhất, một cá nhân, nhưng anh ta lại nói theo số nhiều: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?”

Theo nghĩa đen, ma quỷ nghĩa là một sức mạnh phân tán: diabalein. Tội lỗi làm cho chúng ta chia cách nhau – Sunde, có liên hệ đến nỗi thống khổ - nhưng nó cũng gây chia rẽ chúng ta về mặt nội tâm, làm cho nội tại bản thân chống lại nhau. Chúng ta đều đã kinh nghiệm điều này: tư tưởng của chúng ta bị phân chia, ý chí của chúng ta bị phân tách, và cảm xúc của chúng ta thì lại chống lại những niềm xác tín xâu thẳm nhất của chúng ta.

Tiếng nói quyền thế của Chúa Giêsu đưa người đàn ông này trở về với chính mình. Và các bạn thân mến, đây rõ ràng là một hiệu năng mà tiếng nói của Chúa Giêsu đã có tác động qua mọi thế hệ. Khi bạn để cho lời của Ngài chạm vào thẳm sâu tâm hồn bạn, thì bạn sẽ được đan kết lại. Khi Chúa Giêsu trở thành một trung tâm rõ ràng của đời bạn, thì tư tưởng của bạn, ý chí của bạn, cảm xúc của bạn, đời sống riêng của bạn, đời sống công khai của bạn – tất cả đều tìm thấy một nơi hòa hợp xoay quanh trung tâm.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)