Skip to main content
Đâu là sự quan tâm tối hậu của bạn? (DanielRechel/Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Trọng Tâm Đời Bạn Là Gì?

Tin Mừng Mát-thêu 8:5-11

Bạn thân mến, đoạn Tin Mừng hôm nay loan báo sự tin tưởng của viên đại đội trưởng vào Chúa Giêsu. Tin có nghĩa là có niềm hy vọng, là hướng lòng mình về với Thiên Chúa. Tin có nghĩa là bám rễ cuộc đời của mình, là đặt nền tảng và đặt trọng tâm những bận tâm của bản thân vào Thiên Chúa. Và, trái lại, tin và hướng lòng về với con người nghĩa là bám rễ toàn bộ đời mình, đặt nền tảng và đặt trọng tâm những quan tâm của bản thân vào những sự thuộc thế giới này, vào sự giàu có, danh tiếng, quyền lực, danh dự, hay thú vui.

Đâu là trọng tâm cuộc đời của bạn? Đâu là ‘sự quan tâm tối hậu’ của bạn? Kinh Thánh liên tục đưa điều này thành một kiểu hoặc không/hoặc. Nghĩ về đoạn trong sách Giô-suê, khi ông Giô-suê đặt điều này vào ranh giới cho người dân Israel: “Các ngươi phục vụ Thiên Chúa hay các thần khác?”

Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài: “Hoặc là anh em cùng với tôi hoặc là anh em chống lại tôi”. Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng mỗi người chúng ta phải có câu trả lời cho câu hỏi này bằng sự trung thực và rõ ràng lớn lao.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)