Skip to main content
Ngay bây giờ bạn có đủ mọi thứ để hạnh phúc (gainperspectiveblog)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Vì Sao Bạn Không Hạnh Phúc?

Tin Mừng Luca 21:1-4

Bạn thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta về bà góa nghèo đã cho đi đồng xu sau cùng của bà dâng cúng Đền Thờ. Hành vi của bà khiến chúng ta phải coi lại tình trạng sở hữu của chúng ta. Trong mọi lúc, chúng ta tự nói với gì với chính mình? Rằng chúng ta không hạnh phúc khi chúng ta không có mọi thứ mà lẽ ra chúng ta nên có hoặc chúng ta muốn có. Điều đi theo sau điều này là cuộc sống trở thành một khao khát liên lỉ cho việc kiếm, có, đạt được nhiều tài sản.

Bạn có nhớ về dụ ngôn người phú hộ giàu có ngu xuẩn không? Khi các kho lẫm của ông đầy những tài sản của mình, thì ông quyết định đập các kho lẫm đi để xây những kho lớn hơn. Tại sao ông ta lại là một người ngu? Vì (và tôi muốn bạn lặp lại điều này với chính mình như tôi làm điều này) bạn có mọi sự bạn cần ngay bây giờ để hạnh phúc.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)