Skip to main content
“Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người” (iStock)

Suy Niệm Mùa Chay - Bạn thấy thật khó để nghe tiếng Chúa? Bạn không đơn độc đâu.

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người” (Tv 95:7)

Sau nhiều năm lập gia đình và làm mẹ, tôi đã học cách xác định thời khắc cụ thể trong một cuộc trò chuyện khi một trong các con của tôi, hay chồng tôi, bắt đầu lờ đi lời khuyên có ý nghĩa tốt của tôi. Một cái quay đầu nhẹ, một cái liếc nhẹ của con mắt, và tôi biết rằng tôi đã lạc mất họ (điều này thường là khoảng 10 giây). Bịt tai của chúng ta lại có thể là một chiến lược hoàn toàn chấp nhận được trong cõi con người (mặc dù một tư tưởng thoáng hơn một chút sẽ không làm tổn thương). Tuy nhiên, khi việc này có liên hệ đến Thiên Chúa, thì chúng ta cần phải nghĩ khác. Chúng ta có đang thật sự tiếp nhận lời mà Thiên Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh, qua những người khác avf trong sự cầu nguyện tĩnh lặng của tâm hồn chúng ta? Chúng ta có đang tìm kiếm cách đúng đắn để biện phân ý muốn của Thiên Chúa cho đời sống của chúng ta? Chúng ta sẽ đáp trả thế nào trước điều Ngài đòi hỏi chúng ta, đặc biệt là khi đòi hỏi ấy không theo những mong muốn của chúng ta? Thay vì đặt những tham vọng và mong muốn của chúng ta dưới kế hoạch của Thiên Chúa, chúng ta thường bịt tai lại bởi một sự điếc thiêng liêng cách chân thành. Những người con đi hoang của Israel – họ cứng lòng cứng cổ - không quan tâm đến kế hoạch của Thiên Chúa trong hoang mạc, và họ theo đuổi con đường của họ bằng những kết quả thật nguy hại. Trọng tâm của sự điếc đầy cố ý của họ, và của chúng ta, là một sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa. Bất luận là chúng ta đang đi lang thang trong hoang mạc nào, để đi theo đường lối của Thiên Chúa là mở tai chúng ta ra nghe tiếng Ngài và vâng theo ý muốn yêu thương của Ngài.

Lạy Thiên Chúa yêu thương, xin mở tai con ra để nghe tiếng Chúa, mở tâm hồn con ra để nhận lãnh tình yêu của Chúa, và củng cố quyết tâm của con để làm theo ý Chúa. Amen.

Elizabeth Kirkland Cahill – Tác giả, giảng viên và là học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)