Skip to main content
Các Thánh Vịnh kết nối chúng ta với Thiên Chúa như là một phần của một chuỗi mắt xích không bị phá vỡ của lòng tạ ơn (iStock)

Suy Niệm Mùa Chay - Các Thánh Vịnh kết nối chúng ta với Thiên Chúa như là một phần của một chuỗi mắt xích không bị phá vỡ của lòng tạ ơn

Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con… Ước gì tiếng tù nhân rên siết vọng lên thấu tai Ngài. Xin giơ tay hùng mạnh cứu sống những người mang án tử. Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẻ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời” (Tv 79:8, 11, 13).

Chừng nào chúng ta còn được khuyên dạy phải sống phút giây hiện tại – một lời khuyên có ý nghĩa, và thật xứng đáng được khen ngợi – thì chúng ta cũng biết rằng đời sống của chúng ta đang tồn tại trên một sự tiếp nối mang tính lịch sử. Chúng ta lướt trên những trang web về gia phả hay những sổ sách gia đình để biết nhiều hơn về những người đi trước chúng ta. Chúng ta vui mừng sự xuất hiện của thế hệ kế tiếp và nỗ lực phục vụ như những người quản gia tốt lành cho những sự sống mới ở giữa chúng ta. Chúng ta mang lấy định hướng mở rộng thế hệ này vào trong những lời cầu nguyện của chúng ta, khi chúng ta khẩn xin Thiên Chúa chữa lành một người bà hay cầu cho một học sinh thành công trong một vở kịch ở trường, biết ý thức về sự chăm sóc cẩn mật của Thiên Chúa trên tất cả những ai đã từng, đang và sẽ đến. Tác giả Thánh Vịnh, khi chìm sâu vào trong một nền văn hoá thân quen, mang hướng vương quyền sâu sắc, cũng tương tự ôm lấy thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai trong bài ca của ông. Và như cùng với các thánh vịnh, chúng ta được mời gọi đề cầu nguyện cùng với ông. “Xin đừng nhớ các sai trái của những người đi trước chúng con mà tính sổ chúng con”, trước hết chúng ta xin, với một cái gật trước những người tổ tiên là những người không hoài nghi gì đã thực hiện những sai phạm đáng phạt về văn hoá vốn dường như xa lạ với chúng ta ngày nay. Kế đến, chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta bị trói buộc ở đây và giờ đây bởi tội lỗi của chúng ta; chỉ qua cánh tay quyền năng của Thiên Chúa (dịch theo nghĩa đen là “quyền năng lớn lao của Ngài”) mới có thể giải thoát chúng ta. Và sau cùng, một lời hứa: Mặc dù chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể tuyên nhận các sai lỗi của hiện tại. Và chúng ta có ý, mới được cứu và được tha nợ vượt ra khỏi phương thế đối với người đã cứu chúng , chuyển giao di sản này, những bài ca cảm tạ và ngợi khen này cho chúng ta, từ thế hệ chúng ta đến thế hệ kế tiếp, trong một chuỗi mắt xích không bị phá vỡ của lòng tạ ơn Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Đấng giải thoát các tù nhân khỏi sự ràng buộc tội lỗi của họ, xin nhận lời tạ ơn của con hôm nay và mãi mãi vì sự trợ giúp cứu độ. Amen.

Elizabeth Kirkland Cahill – Tác giả, giảng viên và là học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)