Skip to main content
Chúng ta như trẻ lên hai, muốn làm mọi sự theo ý mình (iStock)

Suy Niệm Mùa Chay - Thật tự nhiên khi chúng ta muốn tự làm mọi sự, nhưng chúng ta cần Thiên Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.” (Tv 51:3, 12).

Bất cứ ai đủ may mắn để sống với một đứa trẻ lên 2 đều biết rằng động lực để tự ý làm theo ý mình bắt đầu từ rất sớm trong cuộc sống. Lấy ra một bộ váy và quần không hợp nhau từ ngăn tủ của mình, đứa trẻ ương ngạnh khăng khăng việc tự mặc đồ cho mình khi đi học. Nắm lấy tay vòi hoa sen trong nhà tắm, đứa trẻ ngang bướng đòi xả xà phòng gội theo cơ chế ngon lành của nó. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta vẫn tiếp tục y như thế, luôn muốn cách mãnh liệt tự lèo lái cho riêng mình. Giờ đây, dĩ nhiên, ý niệm là “nếu phải là thế, thì tuỳ thuộc vào tôi” đang hoạt động tốt trong nhiều lãnh vực của đời sống chúng ta khi chúng ta đang tìm cách làm cho thế giới tốt đẹp hơn, hay chỉ đơn giản là giải quyết mọi sự. Tuy nhiên, lại ít áp dụng hơn khi việc ấy có liên quan đến việc đặt để mọi sự đúng với Thiên Chúa. Nhìn nhận tội lỗi của mình là quan trọng, và vì thế làm cho chúng ta trở nên trách nhiệm trướcThiên Chúa (và trong nhiều trường hợp, với những người mà chúng ta đã xúc phạm). Nhưng theo những gì mà những câu thánh vịnh của ngày hôm nay dạy chúng ta, sự tha thứ vẫn mạnh mẽ ở nơi bàn tay của Thiên Chúa. Trở về với riêng Thánh Vịnh 51, tác giả đưa ra những lời thỉnh nguyện của mình, xin Thiên Chúa của ông hãy xoá những tội của ông. Khi biết rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể tha thứ, thì ông sẵn sàng đưa vòi hoa sen lên đầu để ông có thể được tẩy sạch (và động từ tiếng Híp-ri cho việc tẩy và rửa sạch ở đây hàm ý một hành động rất mạnh mẽ, chứ không phải là việc gội rửa nhẹ nhàng!). Nếu chúng ta thật lòng sám hối, không chỉ Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta nên sạch, mà Ngài còn tạo cho chúng ta những quả tim mới, và làm cho tinh thần chúng ta nên ngay chính, và đưa chúng ta trở lại thế giới, mạnh mẽ, được khôi phục và rất có thể là một chút khôn ngoan hơn là chúng ta từng là, để nỗ lực trở lại.

Lạy Thiên Chúa hết lòng xót thương, xin thanh tẩy tâm hồn con, tẩy rửa tinh thần con, và canh tân linh hồn con bằng tình yêu nồng cháy của Ngài. Amen.

Elizabeth Kirkland Cahill – Tác giả, giảng viên và là học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)