Skip to main content
Chúng ta dễ dàng rêu rao hay huỷ kết bạn với người khác, còn Thiên Chúa thì không (iStock)

Suy Niệm Mùa Chay - Thiên Chúa sẽ không bao giờ "rêu rao" hay "huỷ kết bạn" với ban

Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở và thành tín giữ giao ước với Người” (Tv 89:29).

Sự dễ chịu mà qua đó chúng ta có thể thực hiện và quản lý các mối quan hệ của chúng ta trên trực tuyến – “ngừng kết bạn (unfriend)” ai đó trên Facebook, nhắn tin huỷ bỏ các kế hoạch vào phút chót cho một người bạn, “bêu rếu” một người tình cũ trên nhiều mạng truyền thông xã hội – chắc chắn loại bỏ yếu tố đáng tin cậy nơi mối tương giao con người. Bất luận chúng ta bị lo ra, chần chừ cam kết hay chỉ đơn giản là né tránh xung đột, thì chúng ta đều nấp sau các màn hình khi chúng ta làm cho người khác thất vọng hay tự bản thân chúng ta bị thất vọng. Dĩ nhiên là sự bất thường con người không có gì mới mẻ cả; phương tiện diễn tả sự bất thường ấy chỉ đơn giản là hiện đại và quá trôi chảy. Nhưng kể từ khi Adam và Eve trao đổi những tố cáo nhau ở Vườn Địa Đàng, thì chúng ta đã là những đối tác bất xứng rồi. Trái ngược hoàn toàn với sự không đáng tin cậy của con người chúng ta là những đảm bảo vững vàng như đá của Thiên Chúa (và phép ẩn dụ của Thiên Chúa là đá tảng của chúng ta trong câu trước đó, như điều đó lặp đi lặp lại nơi khác trong Thánh Vịnh). Chính Thiên Chúa bước vào thánh vịnh để làm chứng cho sự hiện diện kiên vững và chắc chắn của Ngài. Mãi mãi, Ngài tuyên bố - chứ không chỉ vài năm, hay vài thế kỷ, hay thậm chí thiên niên kỷ, không vì bất cứ phương thế nào mang tính thời gian của con người, nhưng mãi mãi Ta sẽ sẽ giữ tình yêu bền vững với con. Giáo ước của Ta hứa là Thiên Chúa của con, và cho các con là dân Ta, không lung lạc, không suy yếu, cũng không vì một sự mời chào tốt hơn nào khác – chúng là vững vàng và tồn tại mãi. Mãi mãi. Ngay cả những mối quan hệ đáng tin cậy nhất của con người cũng sẽ qua đi trong cuộc đời này, vì tất cả chúng ta, như thánh vịnh hôm qua đã nói, “rồi sẽ chết”. Nhưng khi được ban qua tặng tuyệt vời và không thể tin nổi của tình yêu Thiên Chúa, chúng ta có một đá tảng mà chúng ta có thể bám vào khi tất cả mọi thứ khác tan ra thành từng mảnh quanh chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin giúp con tìm kiếm sự trú ngụ nơi sức mạnh và sự an toàn của Chúa nơi sự kiên vững của Ngài. Amen.

Elizabeth Kirkland Cahill – Tác giả, giảng viên và là học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)