Skip to main content
Sự bình an của Thiên Chúa giúp chúng ta nên trọn (Tamara Menzi on Unsplash)

Suy Niệm Mùa Vọng - Bình an của Thiên Chúa làm cho chúng ta trọn vẹn

Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài” (Is 26:3).

Một trong những lời cầu nguyện nuôi dưỡng linh hồn tôi nhất khi tôi lớn lên trong Giáo Hội Truyền Giảng – một lời cầu nguyện vẫn luôn bao phủ tôi bằng sự an ủi – là lời phúc lành sau hiệp lễ. “Bình an của Thiên Chúa vượt quá sự hiểu biết”, lời cầu nguyện bắt đầu, “hãy giữ cho lòng trí của bạn trong sự hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, và Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta”. Sự bình an này: nó xuất phát từ Thiên Chúa, nó vượt quá sự hiểu biết, đó là một phần của quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa mang lại mỗi ngày cho “những ai có tư tưởng kiên vững”, như Isaiah nói, cho những tin tin tưởng vào Thiên Chúa.

Nhưng từ “bình an” trong tiếng Anh lại quá rộng để bắt lấy ý nghĩa của quà tặng này. Từ trong tiếng Híp-ri ở đây, shalom, mang một cảm thức là trọn vẹn, cảm thức của việc có những mối quan hệ không lệch lạc, của việc chu toàn trách nhiệm của chúng ta với người khác, của việc đi theo ơn gọi thánh. Kiểu bình an này được bén rễ trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Và điều dẫn chúng ta đến chỗ kinh nghiệm sự hiện diện ấy vừa là sự chiêm niệm và hành động: việc thực hành cầu nguyện và việc sống những lời hứa mà chúng ta đã thực hiện trong tư cách những người tín hữu chịu phép rửa. Đây là những lời hứa của tình yêu: yêu Thiên Chúa và yêu người thân cận. Shalom gắn liền việc cầu nguyện và thực hành lại: Chúng ta nhận biết niềm tin của chúng ta và sự lệ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa và tạ ơn vì lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Do đó, được nâng đỡ bởi tình yêu và lòng thương xót, chúng ta thấy sự trọn vẹn – sự bình an – qua những hành động của lòng nhân từ, chữa lành và công lý. Sự bình an thánh thực ra có thể vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cầu nguyện hằng ngày để việc cầu nguyện của chúng ta sẽ giữ cho lòng trí chúng ta trong sự hiểu biết về Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa tình yêu và trọn vẹn, ngày hôm nay con xin Chúa chúc lành cho con và giữ gìn con, để giúp cho diện mạo của Ngài chiếu toả trên con, và ban cho con sự bình an của Ngài. Amen.

Elizabeth Kirkland Cahill – Tác giả, giảng viên và là học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)