Skip to main content
Hết lòng tìm kiếm Chúa (Joshua Davis on Unsplash)

Suy Niệm Mùa Vọng - Cố ý tìm kiếm Thiên Chúa

Một điều tôi kiếm tôi xin,

là luôn được ở trong đền CHÚA tôi

mọi ngày trong suốt cuộc đời,

để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,

ngắm xem thánh điện huy hoàng – Thánh Vịnh 27:4

Câu Thánh Vịnh tuyệt vời này trích từ Thánh Vịnh 27 xuất hiện trong tư tưởng của tôi vào mỗi Chúa Nhật khi tôi đến Nhà Thờ (ít mệt mỏi hơn tôi vốn từng là, giờ đây con cái tôi đã lớn hết) và quì gối một chút thinh lặng cầu nguyện trước khi Thánh Lễ bắt đầu. Có một vài đoạn mô tả tuyệt vời hơn về việc tìm kiếm Thiên Chúa: hình ảnh của người tôn thờ trong cô tịch, được bao phủ trong sự tĩnh mịch khi người ấy nhìn vào sự đáng kính của Thiên Chúa trong sự thanh bình của ngôi nhà Chúa. Sự thờ phượng như thế là mang tính có mục đích, tuy nhiên, không mang tính thụ động. Trong câu vắn vỏi này, không có ít hơn ba từ Híp-ri dành cho việc “tìm” hay “tìm kiếm”, mỗi từ lại mang một ý nghĩa khác, tất cả chúng đều nói lên rằng việc thờ phượng không là gì hơn là lòng khao khát Thiên Chúa. Để đặt bản thân chúng ta vào trong không gian nơi có Thiên Chúa, để chiêm ngắm không phải bản thân chúng ta mà là Thiên Chúa, để tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Chúa cho đời sống của chúng ta, đây là một vấn đề rất quan trọng của đời sống đức tin. Mặc dù chúng ta có thể tìm kiếm Thiên Chúa bất cứ nơi nào - ở trên một thảm tập yoga, trên một boong tầu, thậm chí, tôi cho rằng, trong một khoá học chơi gôn – mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa nở rộ trọn vẹn nhất trong bối cảnh của việc thực hành tôn giáo thường xuyên. Trở nên “tinh thần, không mang tính tôn giáo” thì chưa đủ cho dài hạn. Chúng ta được mời gọi để cách hữu ý đặt bản thân chúng ta trong những cấu trúc thể lý và tạm thời mà trong đó Thiên Chúa có thể nói với chúng ta: phụng vụ, kinh tháh, không gian của chính giáo hội. Sự mạc khải của Thiên Chúa không xuất hiện “theo yêu cầu”, giống như một bộ phim truyền hình cáp; sự mạc khải của Thiên Chúa xuất hiện ngoài mong đợi giữa nghi thức và nghi lễ mà chúng ta đang cử hành chung cùng cộng đoàn. Người tìm kiếm liên đới được phác hoạ trong thánh vịnh hôm nay không mang lại một sự cập nhật địa vị; người ấy đang công bố một lời mời gọi cho tất cả chúng ta cùng chung với vị ấy.

Lạy Thiên Chúa vinh quang và toàn năng, xin ban cho con để con toàn tâm tìm kiếm niềm vui ngự trong sự hiện diện của Chúa, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

Elizabeth Kirkland Cahill – Tác giả, giảng viên và là học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)