Skip to main content
Hoài nghi (osv.com)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Cái Mũi Của Con Lạc Đà

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng A - 12/12/2016

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?" (Lc 17:8)

Đôi khi chúng ta được dẫn đến một tình trạng hoàn toàn đứng yên trong đời sống cầu nguyện bởi sự bế tắc của sự hoài nghi. Có thể sẽ khó để chấp nhận điều này. Xấu hổ vì tình trạng thiếu niềm tin, chúng ta có thể thích tạo nên một diện mạo sáng sủa và che giấu sự thật từ bạn hữu và gia đình. Ngay cả khi chúng ta hồi tâm đến tận những nơi thẳm sâu nhất của nội tại của tâm hồn chúng ta trong cầu nguyện, thì chúng ta cũng cố gắng để che giấu những cơn co giật của sự không chắc chắn chúng ta khỏi Thiên Chúa. Chúng ta sợ: sợ rằng vấn đề của chúng ta sẽ dẫn đến trận đại hồng thuỷ thiêng liêng, rằng một khi chiếc mũi hoài nghi của con lạc đà lại đang ở dưới tấm che của chiếc lều, toàn bộ dinh thự tồi tàn của niềm tin của chúng ta sẽ sụp đổ.

Tôi còn nhớ lần thu hết can đảm, nhiều năm về trước, để xưng tội với một vị linh mục linh hướng trong một giọng nói run rẩy rằng tôi không chắc là Thiên Chúa tồn tại. Ngài mỉm cười nhẹ nhàng, rồi trả lời, “Thiên Chúa không quan tâm”. Đó là một sự tái đảm bảo gián tiếp và hoàn hảo đối với tôi trước những hoài nghi của mình, mạnh mẽ khi tôi cảm thấy chúng, nhưng không thể thay thế được sự thật về Thiên Chúa. Ngay cả ngôn sứ Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không chắc rằng Đức Kitô là Đấng mà Ngài tuyên bố. Câu trả lời của Chúa Giêsu là trực tiếp và hoàn hảo như một sự tái đảm bảo mà vị linh mục của tôi đã từng đưa ra: Ngài nói với môn đệ của ông Gioan hãy nhìn vào điều Ngài đang thực hiện và tự phán quyết lấy.

Gần đây Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã coi sự hoài nghi là một sự toàn diện cho đời sống đức tin: “Chúng ta không cần phải sợ về các câu hỏi và những hoài nghi vì chúng ta sự khởi 9dau62 cho một hành trình hiểu biết và đi sâu hơn; một người không đặt câu hỏi thì không thể tiến bộ trong cả sự hiểu biết và trong niềm tin”. Chúng ta không cần phải sợ lên tiếng về những hoài nghi của mình khi chúng ta cầu nguyện. Sau cùng, Thiên Chúa không quan tâm.

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống, xin giúp con biết nhìn sự hoài nghi không phải là kẻ thù của niềm tin, mà như là yếu tố nền tảng cho sự tìm kiếm của con. Amen.

Bài Đọc Kinh Thánh trong ngày ở đây.

Elizabeth Kirkland Cahill là một tác giả, một giảng viên và học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine