Skip to main content
Bóng rổ (joxpreps.com)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Nhẫn Nại và Sức Mạnh

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng A - 19/12/2016

Và này đây, ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi". (Lc 1:20)

Khi một vận động viên bóng rổ gặp phải tình trạng giảm sút về khả năng ném banh, anh ta sẽ không dừng lại việc ném. Thay vào đó, anh ta duy trì, và tiếp tục ném banh. Anh ta tin rằng sớm muộn gì thì anh ta sẽ thoát ra khỏi giai đoạn không hiệu quả này, bằng việc “liên tục nỗ lực”.

Đôi khi chúng ta đối diện với một tình trạng giảm sút trong cầu nguyện: Chúng ta đối diện với một gian đoạn thụ động, không hiệu năng, không hiệu quả. Chúng ta vượt ra khỏi cái hố tinh thần và vẫn không cảm thấy mới mẻ, hoặc được soi sáng, hoặc hứng thú. Chúng ta chỉ cảm thấy...khô khan, không hiệu năng, và trống rỗng. Trong tư tưởng của chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta thiếu điểm nhấn.

Tôi hình dung rằng ông Dacaria đã kinh nghiệm cùng một kiểu suy sụp trong án phạt dài hàng tháng trời áp đặt trên ông vì việc ông không tin vào lời hứa của Thiên Chúa là người vợ lớn tuổi của ông là Êlisabét lại có con. (Không có chuyện “nữ tỳ của Chúa” kiểu như Mẹ Maria) Đối với một người quan sát bên ngoài, thì có vẻ như cuộc đời của Dacaria là đang đứng yên. Nhưng khi ông thực hiện phần nhiệm của sự cô tịch câm của mình, một cách trung thành tuân giữ các bổn phận của ông về việc cầu nguyện và phục vụ tư tế, thì ông có nhiều cơ hội để suy tư (trong tĩnh lặng, dĩ nhiên!) về niềm tin và hành động của ông. Và bên dưới bề mặt, Thiên Chúa đang hoạt động để ban niềm tin và sự vâng phục vào trong tâm hồn của Dacaria.

Khi chúng ta gặp một tình trạng suy giảm, cách tốt nhất để tiến bước là thường xuyên thực hành đức nhẫn nại và thể hiện một sức mạnh, tin tưởng rằng Thiên Chúa đang hoạt động ngay cả khi chúng ta không thể cảm nhận được. Như linh mục Dòng Đa Minh là Gerald Vann đã thấy rằng, “Chúng ta đang sống cuộc sống của mình ở nhiều cấp độ; và những biến cố về bề mặt chúng ta có thể thấy và chạm vào được, nhưng chúng ta có thể chỉ biết một ít hoặc chẳng biết gì về điều gì đang diễn ra trong thẳm sâu dưới bề mặt”.

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, xin ban cho con sức mạnh cần thiết để con chịu đựng thời gian khô khan và lòng nhẫn nại mà con khao khát để đợi chờ sự chữa lành và khôi phục mà Ngài đã hứa. Amen.

Đọc bài Kinh Thánh ở đây.

Elizabeth Kirkland Cahill là một tác giả, một giảng viên và học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)