Skip to main content
Đối diện với sự thật (iStock)

Suy Niệm Mùa Vọng - Thiên Chúa mời gọi chúng ta đối diện với sự thật

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: "Ngươi đang ở đâu?"

Chúa phán bảo ông rằng: "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng?”

Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: "Tại sao ngươi đã làm điều đó?" (St 3:9, 11, 13)

Tập tục đáng kính của Thượng Viện Anh Quốc (và ngày càng thực hành cách mất trật tự) về việc tổ chức các phiên thường nhật mà trong đó các bộ trưởng sẽ chất vấn thủ tướng (nổi tiếng với tên gọi Những Vấn Đề Của Thủ Tướng) không phải là một kinh nghiệm cho việc hoảng hồn. Nhằm vào chiếm điểm hơn là tìm kiếm sự thật, phiên họp nửa tiếng này mang nét đặc thù là những người ngồi khom lưng đưa ra các câu hỏi khó với thủ tướng. Trong bài đọc hôm nay, các câu hỏi cũng trở nên dày đặc và nhanh chóng, nhưng trong trường hợp này chúng được định hướng từ Đấng Dịch Chuyển Tối Thượng của vũ trụ với các thọ tạo của Ngài. Và mục đích của Thiên Chúa không phải là chứng tỏ mà là khám phá sự thật về quyết định của con người rút khỏi mối quan hệ với Ngài.

Ba câu hỏi mà Thiên Chúa hỏi ông Adam và bà Eve làm rõ bản chất chấp ba về việc làm sai trái của họ: sự xa cách, sự ngu muội và (vì muốn một thế giới tốt đẹp hơn) sự không đáng tin cậy. Con người đã tự tách lìa mình khỏi Thiên Chúa: “Ngươi ở đâu?” hỏi về sự đồng hành thánh của họ. Họ đã cao ngạo tìm kiếm sự thật bên ngoài bối cảnh sự khôn ngoan thánh: “Ai cho ngươi biết là ngươi trần truồng?” yêu cầu về tác giả của tất cả. Và họ đã làm méo mó uy tín cho hành động của họ, Adam đổ lỗi cho Eve và Eve đổ lỗi cho con rắn. Những câu hỏi của Thiên Chúa thì đơn giản, trực tiếp và không nhân nhượng. Các câu trả lời, theo nghĩa đen, thì quở trách, và cho đến tận cùng thì nhân loại sẽ bị kết án đến khi tìm kiếm con đường trở về với thiên đường mà nhân loại này đã đánh mất. Trong sự tĩnh lặng của lời cầu nguyện hằng ngày, chúng ta có thể nghe những câu hỏi mà Thiên Chúa có lẽ sẽ hỏi chúng ta. Đâu là những sự thật về bản thân chúng ta mà chúng ta không muốn đối diện? Đâu là những hành động làm xa cách mà chúng ta có thể tìm cách chữa lành? Đâu là những tội lỗi cụ thể mà chúng ta cần xin sự tha thứ? Thiên Chúa khao khát các mối quan hệ với chúng ta; chúng ta có thể bắt đầu bằng việc lắng nghe tiếng của Ngài.

Lạy Đức Khôn Ngoan, xin mở tai con trước các câu hỏi của Ngài, và ban cho con sức mạnh để đối diện với sự thật cách can đảm, trung thực và với sự hối tiếc chân thực. Amen.

Elizabeth Kirkland Cahill – Tác giả, giảng viên và là học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)