Skip to main content
Một cảnh Chúa Giêsu trong Đền Thờ Giêrusalem trong phim.

Thiên Chúa Của Đền Thờ

Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem là tất cả đối với người Do Thái xưa. Đền Thờ là trung tâm tôn giáo của một đất nước, cũng như là thủ phủ chính trị và văn hoá. Để hiểu được tầm quan trọng của đền thờ, chúng ta cần phải nghĩ về Toà Thánh Vatican, Liên Hiệp Quốc, và Đại Học Sorbornne. Đối với Người Do Thái theo Kinh Thánh thì còn hơn cả một nơi gặp gỡ mang tính tôn giáo; đó là nhà của Thiên Chúa, nơi mà Thiên Chúa làm nơi ngự trị của Ngài ở trên mặt đất, hòm bia của Ya-vê Thiên Chúa.

Vậy thì việc một ngôn sứ đi vào trong thành thánh Giêrusalem và thực hiện một sự phiền toái ở đó có ý nghĩa gì? À, bạn có thể hình dung. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một ai đó đột nhập vào Đền Thờ Thánh Phêrô và bắt đầu la lên và lật đổ mọi thứ và loan báo sự phán xét? Đó sẽ là một cơn sốc và sự xấu hổ vượt ra khỏi ngôn từ.

Để làm cho vấn đề thêm tồi tệ hơn, Chúa Giêsu nói một điều cũng gây sốc y chang như hành động của Ngài. Khi họ hỏi Ngài đưa ra một lý do công chính cho việc Ngài đã thực hiện, Ngài nói, “Tôi sẽ phá huỷ Đền Thờ này và nội trong ba ngày sẽ xây lại”. Ngài nói Ngài sẽ phá huỷ một biểu tưởng thánh thiêng nhất là điều không thể tưởng nổi.

Vậy thì Ngài đã làm gì và vì sao? Trước hết, trong việc thể hiện quyền làm Chúa của Ngài trên ngay cả biểu tưởng thánh thiêng nhất này, Ngài loan báo Ngài là ai – Thiên Chúa. Thứ hai, Ngài thiết lập một Đền Thờ mới – đền thờ là chính thân xác Ngài. Nơi ngự trị chính thức của Thiên Chúa, đền thánh thay thế những đền thánh tôn giáo bị hư hỏng là đền thờ của thân xác chịu đóng đinh và phục sinh của Ngài. Chính Chúa Giêsu là nơi mà Thiên Chúa ngự trị, và chúng ta theo đó mà cũng được tháp nhập vào Ngài là những Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.

Ngày nay, Giáo Hội là Đền Thờ thánh của thân mình Đức Kitô; đền thờ là chính nó nhất khi nó qui tụ mọi người lại cầu nguyện như là thân mình Ngài, và quanh thân mình và máu Ngài. Điều đó có nghĩa là Giáo Hội, trong chiều kích thiết lập của nó, đang vượt ra khỏi mọi sự phê bình? Rõ ràng là không. Đôi khi chúng ta cần Chúa đi vào trong Đền Thờ và thanh tẩy nó.

Điều đó nghĩa là, một cách cá nhân, chúng ta được thanh sạch và tinh tuyền? Không, thực ra, điều đó mời gọi đưa ra những câu hỏi như thế, điều gì trong “Đền Thờ” của chúng ta cần phải được thanh tẩy? Chúng ta đã để cho những kẻ đổi tiền thâm nhập vào không gian thánh như thế nào? Điều gì sẽ làm gia tăng cơn giận của Chúa Giêsu nếu Ngài đi quanh bên trong ngôi nhà của chúng ta?

ĐGM Robert Barron – GM Phụ Tá TGP Los Angeles

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)