Skip to main content

Điếm Tinh Thần - Căn bệnh ung thư thiêng liêng

Đặt bản thân mình làm trung tâm, "làm cái rốn của vũ trụ" hay nói cách khác là QUI NGÃ, người ta sẽ rơi vào biết bao nhiêu thứ lầm lạc và sai phạm bất khả vãn hồi. Trong tình trạng này, bạn sẽ luôn thấy mình là đúng, hệ qui chuẩn, còn người khác là sai và là "sự lệch pha".

Suy Niệm Mùa Chay - Các Thánh Vịnh kết nối chúng ta với Thiên Chúa như là một phần của một chuỗi mắt xích không bị phá vỡ của lòng tạ ơn

Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con… Ước gì tiếng tù nhân rên siết vọng lên thấu tai Ngài. Xin giơ tay hùng mạnh cứu sống những người mang án tử. Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẻ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời” (Tv 79:8, 11, 13).

Suy Niệm Mùa Chay - Vì sao những nghi lễ tôn giáo đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn?

Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh” (Tv 19-8-10).

Suy Niệm Mùa Chay - Chúng ta nên xin sự tha thứ của Thiên Chúa bằng cách nào?

Lạy Chúa, xin ghé tai, xin nhậm lời con, vì con đau khổ và cơ bần. Xin bảo toàn mạng sống con vì con hiếu thảo với Ngài, xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Ngài là Thiên Chúa của con, xin thương con, lạy Chúa, vì con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, vì lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa.

Đói và Khát Thiêng Liêng: Hành Trình Sai Dẫn Đến Đích Điểm Lầm Lạc

Có lẽ không ai trong chúng ta cảm thấy xa lạ với hai cảm giác thuộc thể lý con người, đói và khát, hai cảm giác mà có thể nói là chúng ta kinh nghiệm thậm chí hằng ngày và hàng giờ trong cuộc sống của mình. Khi chúng ta thấy khát, theo bản năng mách bảo, chúng ta sẽ tìm cái gì đó để uống, và tương tự khi chúng ta đói, thì tìm gì đó để ăn.

Subscribe to Tỉnh Thức