Skip to main content
Đức Giám Mục Michael Hoeppne (CNA)

Toà Thánh Vatican áp dụng tự sắc 'Vos estis' để điều tra Đức Giám Muc Hoeppner giáo phận Minnesota

Washington (MAS) – Đức Giám Mục Michael Hoeppner là vị giám mục Hoa Kỳ đang tại vị đầu tiên sẽ bị điều tra theo những giao thức về hành xử sai trái mới mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra vào đầu năm nay.

Đức Cha Hoeppner, Giám Mục Crookston, Minnesota, sẽ bị điều tra bởi Đức Tổng Giám Mục Bernard Hebda của Minneapolis, về những tố cáo là Đức Cha Hoeppner đã cản trở một cảnh sát hay một cuộc điều tra theo giáo luật về hành xử sai trái về lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ trong giáo phận của Ngài.

“Tôi đã được Bộ Giám Mục trao quyền để tiến hành một cuộc điều tra những tố cáo là Đức Cha Michael Hoeppner, Giám Mục Crookston, đã thực thi những hành động hay những sự bác bỏ nhằm cố ý can thiệp vào hay né tránh những cuộc điều tra dân sự hay theo giáo luật về việc hành xử sai trái tình dục hàng giáo sĩ tại Giáo Phận Crookston”, Đức Tổng Hebda cho CNA biết vào ngày 10/9.

“Cơ quan hành pháp đã được thông báo về những tố cáo. Những tố cáo được báo cáo lại cho tôi theo những thủ tục đã được đặt ra trong pháp lý mới đây của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về uy tín hàng giám mục, tự sắc Vos estis lux mundi”.

Đức Tổng Hebda không nói trực tiếp là những cáo trạng nào mà Ngài sẽ điều tra. Tuy nhiên, Đức Giám Mục Hoeppner đã bị tố cáo về việc gây áp lực với Ron Vasek, một cựu ứng viên phó tế tại giáo phận, để ngăn cản một tố cáo là ông này bị sờ soạng vào năm 1971 bởi một vị linh mục giáo phận Crookston.

Vào năm 2015, ông Vasek đã ký một lá thư rút lại lời tốt cáo. Ông cho CNA biết vào năm ngoái là Đức Giám Mục Hoeppner đã gây áp lực ông buộc phải ký lá thư ấy.

Đức Giám Mục Hoeppner đã bác bỏ cáo buộc.

Vào Tháng 7, giáo phận Crookston đã thông báo rằng một vụ giải quyết trị giá 5 triệu USD đã đạt được trong 15 vụ kiện lạm dụng tình dục mà người ta đâm đơn kiện giáo phận. Như một điều kiện của việc giải quyết, giáo phận yêu cầu việc công bố những ghi chép lời khai từ Đức Giám Mục Hoeppner và những quan chức khác của giáo phận.

Đức Tổng Hebda đã cho CNA biết là Ngài đã bổ nhiệm “những giáo dân có phẩm chất để hỗ trợ tôi trong việc thực thi cuộc điều tra này, để mang lại một sự rà soát độc lập về các nội dung của cuộc điều tra, và trợ giúp trong việc giám định và phân tích. Tất cả mọi người có liên quan đến cuộc điều tra này đều đã được khích lệ hãy đáp trả lại những yêu cầu của các nhà điều tra và cung cấp thông tin chính xác để sự thật về vấn đề này có thể trở nên sáng tỏ”.

Đức Giám Mục Hoeppner sẽ không rời khỏi địa vị của Ngài, và rất có thể sẽ không làm thế ít nhất cho đến khi Đức Tổng Hebda gửi những kết quả đầu tiên về cuộc điều tra của Ngài đến các quan chức Vatican.

“Cuộc điều tra này là một cuộc điều tra ban đầu chứ không phải là một tiến trình giáo luật đầy đủ. Như thế, một giai đoạn thời gian giới hạn đã được Toà Thánh thiết lập để thu thập thông tin vốn đáng tin (hay không) về tính thật của những lời tố cáo. Thông tin thu thập được sẽ được chuyển ngay đến Đức Khâm Sứ, là đại diện cho Đức Giáo Hoàng tại Hoa Kỳ, và cho Bộ Giám Mục tại Rôma để quyết định liệu có một tiến trình sau đó được đảm bảo hay không”, Đức Tổng giải thích.

“Những người lập hồ sơ báo cáo không bị buộc phải giữ thinh lặng và người tố cáo được giả định là vô tội”, Đức Tổng Hebda nói thêm.

Các vị giám mục Hoa Kỳ khác đang đối diện với những cáo buộc về hành vi sai trái khi tại vị, gồm Đức Giám Mục Richard Malone, Giáo Phận Buffalo, hay về lạm dụng tình dục, gồm Đức Giám Mục hưu của Wyoming Joseph Hart. Tuy nhiên, cuộc điều tra Đức Cha Hoeppner cho đến nay, là cuộc điều tra đầu tiên đối với một giám mục giáo phận theo thủ tục mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra nhằm đáp trả lại vụ bê bối của Theodore McCarrick vào năm 2018.

Giáo Phận Crookston đã đưa các câu hỏi lên Tổng Giáo Phận St. Paul và Minneapolis.

Âu Dương Duy (CNA)