Tôn Giáo

  • Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Thánh Vịnh dẫn chúng ta đến việc tôn thờ Thiên Chúa và yêu mến con cái Ngài

    Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu Buổi Triều Yết Chung thứ Tư khi đề cập về con số gia tăng các ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới, gồm cả nước Ý. Ngay cả khi Ngài muốn đến gần những người tham dự buổi triều yết, nhưng Ngài không thể làm như thế vì mối nguy lây nhiễm cho hết mọi người. “Tôi lấy làm tiếc khi phải như thế này nhưng đó là vì sự an toàn của các bạn”, Ngài nói. Do đó thay vì bắt tay, Ngài đề nghị những người hiện diện hãy chào nhau ở khoảng cách xa, nhưng đảm bảo là họ ở gần trong trái tim Ngài.