Skip to main content
Đức Giáo Hoàng trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Amazon, 6/10/2019 (Daniel Ibanez/CNA)

Tông huấn về thượng hội đồng Amazon của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ ra mắt vào tuần này

Vatican (MAS) – Tông huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về vùng Amazon sẽ được công bố vào ngày 12/2, Toà Thánh Vatican thông báo vào Thứ Sáu.

Văn kiện này vốn xuất hiện sau Thượng Hội Đồng Giám Mục vào Tháng 10 về Amazon, đang được mong đợi rất cao vì cách mà Đức Giáo Hoàng sẽ đáp trả lại lời đề nghị cho phép phong chức linh mục cho đàn ông có gia đình để làm mục vụ tại khu vực.

Văn kiện sau cùng của Thượng Hội Đồng cũng đã kêu gọi phụ nữ cần được phong phó tế và đã chứa đựng những lời mời gọi mạnh mẽ về những vấn đề môi trường và các quyền của các dân tộc thiểu số, mà tông huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang được mong đợi sẽ nói đến.

Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, tổng thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục, và Đức Hồng Y Michael Czerny, thư ký đặc biệt của Thượng Hội Đồng Amazon, sẽ tổ chức buổi họp báo vào chiều ngày 12/2 để giới thiệu về văn kiện.

Vài vị khác cũng sẽ phát biểu, gồm Cha Adelson Araújo dos Santos, một thần học gia và là giáo sư tại Học Viện Giáo Hoàng Gregorian và là tham dự viên của Thượng Hội Đồng Amazon.

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Amazon là một cuộc họp các giám mục và cố vấn, được triệu tập tại Vatican từ ngày 6-27/10/2019, để thảo luận về các vấn đề về sinh thái, chính trị, và mục vụ đối với Giáo Hội tại khu vực Amazon, mở rộng đến 9 nước Nam Mỹ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô thông báo là Ngài sẽ viết một văn kiện sau đó về vùng Amazon trong bài diễn văn bế mạc Thượng Hội Đồng của Ngài vào ngày 26/10.

Một bản thảo tông huấn của Đức Giáo Hoàng đã được chuyển đến các bộ thuộc Vatican để nhận phản hồi.

Trong bản thảo này, đã bị rò rỉ vào tuần trước, một phần về viri probabi đã nói “thẩm quyền hữu trách cần thiết lập tiêu chí và các qui định để cho thụ phong” các ông đã có gia đình lên hàng linh mục.

Văn kiện rò rỉ xác định khoản 111 của văn kiện cuối cùng của Thượng Hội Đồng Amazon, kêu gọi việc cho thụ phong linh mục cho các đàn ông có gia đình.

Các nguồn thân quen với việc phản hồi được đưa ra về bản thảo đã cho CNA biết rằng có điều gì dód tương tự với tiến trình phong hàng giáo sĩ có gia đình của Anh Giáo đang đi vào hiệp thông với Rôma được đề nghị trong trường hợp của Vùng Amazon.

Trong trường hợp hàng giáo sĩ Anh Giáo đi vào hiệp thông với Rôma, thì Bộ Giáo Lý Đức Tin đã được trao nhiệm vụ xem xét các ứng viên, và phê chuẩn họ cho việc thụ phong, trên nền tảng từng người, từng trường hợp.

Đan Sĩ (CNA)