Skip to main content
Cầu nguyện (Pixabay - Mleonascimento0)

Hai Cuốn Sách Do Hai Linh Mục Dòng Cát Minh Viết Mang Lại Những Suy Tư Sâu Sắc Cho Mùa Chay và Mùa Phục Sinh

Hai cuốn sách gợi cảm hứng từ Nhà Xuất Bản Ignatius, mỗi cuốn được viết bởi một linh mục Dòng Cát Minh và chuyên gia về đời sống thiêng liêng, đều đã lên kể chỉ vừa kịp cho các Mùa Chay và Mùa Phục Sinh: The Way of Prayer: A Commentary on Saint Teresa’s Way of Perfection (Cách Cầu Nguyện: Một Bình Luận về Con Đường Hoàn Thiện của Thánh Teresa) và The Holy Spirit, Fire of Divine Love (Chúa Thánh Thần, Ngọn Lửa Tình Yêu Thánh).

Cách Cầu Nguyện, bình luận nổi tiếng về tác phẩm cổ điển của Thánh Teresa Avila, Con Đường Hoàn Thiện, bàn về nhiều hình thức khác nhau của cầu nguyện Kitô Giáo, với một sự nhấn mạnh về suy niệm của Thánh Teresa về Kinh Lạy Cha. Tác giả, Cha Gabriel Thánh Maria Magdalene, O.C.D. (1893-1953), là một linh mục Dòng Cát Minh, là một bậc thầy đáng kính về linh đạo Cát Minh, và là một chuyên gia về giáo lý linh đạo và thần bí của Thánh Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá.

Thánh Teresa Avila cải tổ dòng Cát Minh vào thế kỷ 16. Thấy Thánh Teresa cầu nguyện sâu, các đồng bạn đầu tiên của Ngài xin Ngài dạy cho họ cách cầu nguyện. Các tông đồ cũng đưa ra cùng một lời đề nghị với Chúa Giêsu: “Xin dạy chúng con cầu nguyện”. Chúa Giêsu trả lời bằng việc dạy Kinh Lạy Cha. Thánh Teresa trả lời các chị em của mình bằng cách viết Con Đường Hoàn Thiện, bao gồm một lời bình mở rộng về Kinh Lạy Cha.

Như Chúa Giêsu thực hiện trong Bài Giảng Trên Núi, Thánh Teresa, trong cuốn Con Đường Hoàn Thiện của Ngài, trước hết dạy về những đoạn cần thiết của kinh trước khi dạy các kiểu cầu nguyện khác nhau. Được phong làm Tiến Sĩ Hội Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào năm 1970, Thánh Teresa không chỉ hiệp nhất việc cầu nguyện với việc tông đồ, mà còn việc chiêm niệm với việc tông đồ, vì chiêm niệm là một kiểu cầu nguyện đặc biệt hướng đến sự gần gũi tuyệt vời nhất với Thiên Chúa chúng ta.

Cuốn sách này, Cách Cầu Nguyện, mang lại những bình luận sâu sắc, chỉ kịp thời cho mùa Chay, về những giáo huấn xưa của Thánh Teresa về cầu nguyện. Cuốn sách cũng bao gồm nhiều lời trích từ Thánh Teresa và Thánh Gioan Thánh Giá, vốn đã được làm cho phù hợp nhất với các bản dịch có thẩm quyền nhất hiện nay.

Cha Joseph Koterski, S.J., Giáo Sư Triết Học, tại Đại Học Fordham, nhận xét, “Sách của Cha Gabriel giải thích một cách tuyệt vời về cách của Thánh Teresa trong việc chỉ cho chúng ta cách cầu nguyện. Ngài sử dụng kinh nghiệm của cộng đồng tu viện của Ngài để mang lại một sự hướng dẫn đáng tin cậy cho hết mọi người Kitô Hữu để đến gần với Chúa hơn bằng việc cầu nguyện chiêm niệm”.

Trong cuốn Chúa Thánh Thần, Ngọn Lửa Tình Yêu Thánh, tác giả linh đạo nổi tiếng Cha Wilfrid Stinissen, O.C.D (1927 – 2013) trình bày những suy tư đầy hiểu biết về Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, nhấn mạnh về tầm quan trọng của Thần Khí trong đời sống của một người Kitô Hữu. Đây là một thông điệp hợp thời khi các Kitô Hữu chuẩn bị cho Mùa Chay, dẫn đến Mùa Phục Sinh và Lễ Hiện Xuống.

Ngài chỉ ra rằng Chúa Thánh Thần mong muốn sống ở trong chúng ta để chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa và người khác bằng tình yêu của Thiên Chúa. Khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Giáo Hội sơ khai vào Lễ Hiện Xuống để làm cho thế giới được thắp lên bằng ngọn lửa của tình yêu thánh, vì thế Ngài cũng muốn làm thế với chúng ta.

Thiên Chúa, Ngài là Một, cũng muốn Giáo Hội trở nên một, Cha Stinissen viết. Chúa muốn hiệp nhất tất cả mọi Kitô Hữu vào trong một Giáo Hội thánh thiện, tất cả mọi người vào một thân thể. Chúa Thánh Thần là Đấng hiệp nhất vĩ đại, Ngài nói, vì chính Ngài là Đấng làm cho Chúa Cha và Chúa Con thành một Thiên Chúa. Nếu người Kitô Hữu để cho Ngài sống trong họ, thì họ sẽ lớn lên trong sự hiệp nhất.

Phó Tế Harold Burke-Sivers, tác giả của cuốn Behold the Man, giải thích, “Cha Stinissen đã minh hoạ cách tài tình cách Chúa Thánh Thần giúp chúng ta bằng sự biện phân và theo ý muốn của Thiên Chúa, xây dựng những chiếc cầu hoà giải, và xây dựng Thân Mình Đức Kitô. Những suy tư mạnh mẽ của Ngài mời gọi người đọc kinh nghiệm sự gần gũi sâu sắc hơn với Thiên Chúa”.

“Từ lý thuyết đến thực hành, từ Kinh Thánh đến Truyền Thống Thánh đối với đời sống của các vị thánh, cuốn sách này giải thích gần gũi nhất có thể về Thần Khí ở trong tất cả mầu nhiệm và sứ vụ của Ngài”, Steven Ray, tác giả của cuốn Crossing the Tiber cho biết.

Vinny Flynn, tác giả của cuốn 7 Secrets of Divine Mercy - 7 Bí Mật của Lòng Thương Xót Chúa, cho biết, “Sách của Cha Stinissen thì sâu sắc đủ đối với các thần học gia, nhưng cũng đủ để cho bất cứ ai đang tìm kiếm một đời sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn đọc. Đây là một cuốn sách quan trọng, có tính gợi hứng, và hợp thời”.

Cha Wilfred Stinissen sinh tại Antwerp, Bỉ, nơi Ngài gia nhập Dòng Cát Minh vào năm 1944. Ngài được sai đến Thuỵ Điển vào năm 1967 để đồng sáng lập một cộng đoàn chiêm niệm nhỏ. Nhiều cuốn sách về đời sống thiêng liêng của Ngài đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Trong số những cuốn sách có bằng tiếng Anh là Into Your Hands, Father, Nourished by the Word: Reading the Bible Contemplatively; and The Gift of Spiritual Direction.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)